Författararkiv: Johan Falk

Höstmötet 23 september 2017

Välkommen till Stråklärarförbundets höstmöte och studiedag lördagen 23 september 2017 kl. 13.00-17.00 på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH.

Det blir en eftermiddag i instrumenthistorisk och instrumentvårdens tecken:

13.00 Samling i KMH:s nya lokaler, Valhallavägen 105, T-bana: STADION, uppgång Stadion. Hitta dit >>>

13.15 Fil. dr. John Huber berättar om stråkens facinerande historia och visar sin nyutkomna bok om just detta ämne. Var kommer stråken ifrån? Hur har den utvecklats till dagens utformning? Vad karaktäriserar en bra stråke? Johns doktorsavhandling 1998 bar titeln The development of the modern violin: 1775-1825: the rise of the French school. John har också arbetat på Musikmuséet, själv byggt ett stort antal gitarrer samt violiner och utgivit flera böcker om instrument och är aktiv med skötseln av Welin-fondens instrumentsamling.

14.00 Violinbyggarmästaren och SSF-medlemmen Stefan Lindholm tar oss in i grunderna för stråkinstrumentkunskap, både vad vi behöver veta om våra egna instrument och även vad vi behöver kunna som instrumentpedagoger för att hjälpa och ge goda råd till våra elever och föräldrar.

15.00 Kort formellt höstmöte efterföljt av fikapaus.

15.30 Vi fortsätter passet från 14.00 med särskild inriktning på instrumentvård och enklare reparationer.

17.00 Höstmötesdagen avslutas

Välkommen! (Ingen föranmälan behövs).

Nytt nummer av ESTA News efter sommaren

Nästa nummer av ESTA News beräknas komma ut i början av september. Det kommer bland annat att innehålla reportage från ESTA-konferensen i Kazan, Tatarstan, utdelningen av Welinstipendierna och Ingrid och Per Welins pedagogpris samt stråkorkesterledarkursen med Pirkko Simojoki i Norrköping. Har du något du vill skriva om i tidningen så tar vi tacksamt emot material till estanews@estasweden.se. Manusstopp för nästa nummer är 6 augusti.

Den svenska delegationen vid den officiella öppningsceremonien av ESTA-konferensen i Kazan. Från vänster: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Petra Hellquist, Marita Sandberg och Johan Falk.

Hedersmedlemmar

I samband med Stråkdagarna i Malmö kungjordes att de mångåriga medlemmarna Lisbeth Vecchi och Ulla Magnusson enhälligt utnämnts till hedersmedlemmar i Svenska Stråklärarförbundet. Vid Stråkfesten i Sankt Knutssalen i Malmö rådhus överlämnades diplom, hölls tal och skålades till deras ära och de fick också motta kollegornas stående och långa ovationer.


De nyutnämnda hedersledmöterna Ulla Magnusson (t.v.) och Lisbeth Vecchi (t.h.) gratuleras av SSF:s ordförande Päivikki Wirkkala-Malmqvist i mitten.

Stråkdagarna 2017 – tack för denna gång!

Strakdagarna 2017 logga mini

Se uppföljningar, material och noter på medlemssidorna! Klicka på MEDLEMSINFO uppe till höger! (Har du ingen inloggning kan du höra av dig till vår sekreterare eller kassör).


100 stråkpedagoger på scen under ledning av professor Terje Moe Hansen vid fredagens stråkorkesterspel. En mäktig syn och en mäktig klang!

Stråkdagarna 13-15 januari 2017 gick av stapeln på Musikhögskolan i Malmö, 13-15 januari. Lördag kväll var det stipendiekonsert och stråkfest på Malmö rådhus vid Stortorget och på söndag morgon var det guidad tur på nya konserthuset Malmö Live, alldeles bredvid konferenshotellet.

Läs mer om detaljerna nedan och på länkade sidor!

TACK till alla som gjorde helgen så bra!

* Vad hände? PROGRAMMET finner du här.

* VAD KOSTADE DET? Här finns prisuppgifter.

* GÄSTFÖRELÄSARNA 2017 kan du läsa mer om här.