Författararkiv: Johan Falk

Högskolekurs i gehörsbaserad stråkmetodik violin viola 5 hp

OBS! Anmälan senast 16 oktober 2017!

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) anordnar en fristående kurs under vt 2018 i Gehörsbaserad stråkmetodik violin viola 5 hp

Kursen passar för den som vill lära mera om Suzukimetoden och även för lärare som jobbar eller skall börja jobba med El Sistema eller lärare som vill kombinera både individuell- och gruppundervisning i sitt arbete i musik/kulturskolan.

Dock är kursen ingen Suzukilärarutbildning som ger behörighet till ESA:s lärarcertifikat. (Den sköts av Svenska Suzukiförbundet).

Mer upplysningar finns på KMH:s hemsida här >>>
Kursplanen hittar du här >>>

Höstmötet 2017

Vårt höstmöte och studiedag ägde rum lördagen 23 september 2017 på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH.

Det blev en intressant eftermiddag i instrumenthistorisk och instrumentvårdens tecken med ca. 45 deltagare, bl.a. tillresta från Göteborg, Växjö, Tranås, Norrköping, Uppsala och Söderhamn, förutom Stockholm.

Fil.dr. John Huber talade om sin kommande bok om stråkinstrumentens historiska utveckling, ”B.C. – Before Cremona”, och gav en resumé över århundradens utveckling.

Violinbyggarmästaren och SSF-medlemmen Stefan Lindholm gjorde under huvuddelen av eftermiddagen en fyllig och levande presentation om stråkinstrumentvård och skötsel och svarade på många frågor. Deltagarna visade stort intresse och det blev flera livliga diskussioner.

Vi hann också med ett kort höstmöte där det beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad under nästa år. Styrelsen fick också mandat att arbeta vidare med ett projekt att översätta och trycka en bok om instrumentvård utifrån en tysk sådan utgåva. Som avslutning på studiedagen blev det en visning av nya KMH:s konsertsalar.

Så snart vi har möjlighet kommer vi att på medlemssidorna presentera uppföljningsmaterial från detta lyckade höstmöte. Det blir dels länk hur man hittar John Hubers bok när den kommit ut från tryckeriet, dels Stefans presentation och instrumentvårds-PM, så snart de redigerats för publicering på vår hemsida.

Vi framför varma tack till John Huber och till Stefan Lindholm för deras medverkan vid höstmötet 2017!

Nytt nummer av ESTA News efter sommaren

Nästa nummer av ESTA News beräknas komma ut i början av september. Det kommer bland annat att innehålla reportage från ESTA-konferensen i Kazan, Tatarstan, utdelningen av Welinstipendierna och Ingrid och Per Welins pedagogpris samt stråkorkesterledarkursen med Pirkko Simojoki i Norrköping. Har du något du vill skriva om i tidningen så tar vi tacksamt emot material till estanews@estasweden.se. Manusstopp för nästa nummer är 6 augusti.

Den svenska delegationen vid den officiella öppningsceremonien av ESTA-konferensen i Kazan. Från vänster: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Petra Hellquist, Marita Sandberg och Johan Falk.

Hedersmedlemmar

I samband med Stråkdagarna i Malmö kungjordes att de mångåriga medlemmarna Lisbeth Vecchi och Ulla Magnusson enhälligt utnämnts till hedersmedlemmar i Svenska Stråklärarförbundet. Vid Stråkfesten i Sankt Knutssalen i Malmö rådhus överlämnades diplom, hölls tal och skålades till deras ära och de fick också motta kollegornas stående och långa ovationer.


De nyutnämnda hedersledmöterna Ulla Magnusson (t.v.) och Lisbeth Vecchi (t.h.) gratuleras av SSF:s ordförande Päivikki Wirkkala-Malmqvist i mitten.

Stråkdagarna 2017 – tack för denna gång!

Strakdagarna 2017 logga mini

Se uppföljningar, material och noter på medlemssidorna! Klicka på MEDLEMSINFO uppe till höger! (Har du ingen inloggning kan du höra av dig till vår sekreterare eller kassör).


100 stråkpedagoger på scen under ledning av professor Terje Moe Hansen vid fredagens stråkorkesterspel. En mäktig syn och en mäktig klang!

Stråkdagarna 13-15 januari 2017 gick av stapeln på Musikhögskolan i Malmö, 13-15 januari. Lördag kväll var det stipendiekonsert och stråkfest på Malmö rådhus vid Stortorget och på söndag morgon var det guidad tur på nya konserthuset Malmö Live, alldeles bredvid konferenshotellet.

Läs mer om detaljerna nedan och på länkade sidor!

TACK till alla som gjorde helgen så bra!

* Vad hände? PROGRAMMET finner du här.

* VAD KOSTADE DET? Här finns prisuppgifter.

* GÄSTFÖRELÄSARNA 2017 kan du läsa mer om här.