månadsarkiv: augusti 2017

Höstmötet 2017

Vårt höstmöte och studiedag ägde rum lördagen 23 september 2017 på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH.

Det blev en intressant eftermiddag i instrumenthistorisk och instrumentvårdens tecken med ca. 45 deltagare, bl.a. tillresta från Göteborg, Växjö, Tranås, Norrköping, Uppsala och Söderhamn, förutom Stockholm.

Fil.dr. John Huber talade om sin kommande bok om stråkinstrumentens historiska utveckling, ”B.C. – Before Cremona”, och gav en resumé över århundradens utveckling.

Violinbyggarmästaren och SSF-medlemmen Stefan Lindholm gjorde under huvuddelen av eftermiddagen en fyllig och levande presentation om stråkinstrumentvård och skötsel och svarade på många frågor. Deltagarna visade stort intresse och det blev flera livliga diskussioner.

Vi hann också med ett kort höstmöte där det beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad under nästa år. Styrelsen fick också mandat att arbeta vidare med ett projekt att översätta och trycka en bok om instrumentvård utifrån en tysk sådan utgåva. Som avslutning på studiedagen blev det en visning av nya KMH:s konsertsalar.

Så snart vi har möjlighet kommer vi att på medlemssidorna presentera uppföljningsmaterial från detta lyckade höstmöte. Det blir dels länk hur man hittar John Hubers bok när den kommit ut från tryckeriet, dels Stefans presentation och instrumentvårds-PM, så snart de redigerats för publicering på vår hemsida.

Vi framför varma tack till John Huber och till Stefan Lindholm för deras medverkan vid höstmötet 2017!

Nytt nummer av ESTA News efter sommaren

Nästa nummer av ESTA News beräknas komma ut i början av september. Det kommer bland annat att innehålla reportage från ESTA-konferensen i Kazan, Tatarstan, utdelningen av Welinstipendierna och Ingrid och Per Welins pedagogpris samt stråkorkesterledarkursen med Pirkko Simojoki i Norrköping. Har du något du vill skriva om i tidningen så tar vi tacksamt emot material till estanews@estasweden.se. Manusstopp för nästa nummer är 6 augusti.

Den svenska delegationen vid den officiella öppningsceremonien av ESTA-konferensen i Kazan. Från vänster: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Petra Hellquist, Marita Sandberg och Johan Falk.