Om förbundet

20051129_055-01Svenska Stråklärarförbundet är en ideell förening med ca. 475 medlemmar, de flesta yrkesverksamma stråkpedagoger. Våra medlemmar finns utspridda över hela Sverige och arbetar på musikhögskolor, folkhögskolor med musiklinje, gymnasieskolornas estetiska program, kommunala musikskolor/kulturskolor samt inom studieförbund och i privat regi. Du som håller på att utbilda dig till stråklärare är också hjärtligt välkommen att bli medlem i vårt förbund! För metodikstudenter är det gratis att vara medlem.

Svenska Stråklärarförbundets syfte är att främja stråkpedagogik och annan musikundervisning (ej fackligt eller ekonomiskt) genom sammankomster, föredrag/fortbildning och publikationer samt på andra lämpliga sätt. Förbundet ordnar Stråkdagar, (nästa gång i Malmö, 13-15 januari 2017), studiedagar i samband med årsmöte och höstmöte samt annan regional verksamhet. Vår medlemstidning  ESTA News innehåller artiklar och pedagogiskt material och kommer ut fyra gånger om året. Redaktör är Fredrik Ström (estanews@estasweden.se). Förbundsstyrelsen nominerar också kandidater till flera pedagogiska pris.

Svenska Stråklärarförbundet är anslutet till European String Teachers Association (ESTA) som bildades 1972 av Marianne Kroemer från Graz i Österrike, efter modell av ASTA, American String Teachers Association. Tidigt medverkade Max Rostal och Yehudi Menuhin till ESTA:s etablering runt om i Europa. ESTA är en paraplyorganisation för de 33 nationella europeiska stråklärarförbunden med totalt ca 5000 medlemmar. ESTA anordnar bland annat en årlig konferens som medlemsländerna turas om att ansvara för.

Svenska Stråklärarförbundet bildades 1973 i Stockholm och firade alltså 2013 sitt 40-årsjubileum! Vi är stolta över vårt förbund som under åren samlat massor av kunniga, engagerade och passionerade stråkpedagoger vilka getts möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer. En viktig del i förbundets arbete är också att tillhandahålla inspirerande fortbildning i olika former samt att ge medlemmarna möjligheter till  internationella stråkpedagogiska kontakter.
Svenska Stråklärarförbundet är ett av de största nationella förbunden inom ESTA och vi har anordnat tre internationella ESTA-konferenser: Stockholm 1979, Arvika 1991 och Falun 2011.