Länkar

Här finns en del länkar som vi tror kan vara användbara för dig. Har du förslag på länkar som borde finnas här? Kontakta oss!

Stråk- och instrumentlärarförbund

ESTA centralorganisation med bl.a. länkar till alla europeiska stråklärarförbund

Svenska Suzukiförbundets hemsida

American String Teachers Association, ASTA

 

Utbildningar

Birger Sjöberggymnasiets Estetiska program spets (riksintag), Vänersborg

DeGeer-gymnasiet, Norrköping (musik, dans, bild och form, teater)

Musikkonservatoriet i Falun– musikgymnasium med riksintag, högskoleförberedande musikutbildning (HMU), spetsverksamhet för högstadiet och sommarkurser.

 

Övriga


Kulturskolerådet, f.d. SMoK
Kulturskolerådet (tidigare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.
 

Fiolundervisning i Täby och notmaterial till en billig penning