Styrelsen

Ordförande Petra Hellquist är cellist och utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg där hon studerade för Maja Vogl. Petra är också Suzukilärare med studier för Sven Sjögren och Anders Grön. Hon startade 1991 den egna celloskolan Linnéstråket i Göteborg där glada och intresserade cellister får enskilda lektioner och ensemblelektioner. Linnéstråket ger också konserter samt samarbetar med olika gästlärare; t ex cellisterna Jesper Svedberg och Patrik Harrysson, samt Ludvika Spelmanstrio. Petra musicerar också gärna själv i olika sammanhang; både solistiskt och i orkester. Hon är ledamot i Svenska Stråklärarförbundets styrelse sedan 2008 och blev vald till ordförande vid årsmötet 2018.

saratSekreterare Sara Toftgård valdes vid årsmötet 2016 på Umeå Musikskola till förbundssekreterare. Sara var innan dess styrelsesuppleant i SSF sedan 2013. Hon är fiol- och altfiollärare i El Sistema Stockholm, Farsta. År 2005 tog hon sin examen i Instrumental- och ensemblelärarprogrammet vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon studerade fiol för Ann Wallström. Vid sidan av undervisningen arbetar hon som frilansande musiker och är flitigt anlitad som arrangör i olika sammanhang. Sara är född östgöte, men numera bosatt i Stockholm.

johanJohan Falk är Svenska Stråklärarförbundets kassör sedan 1993. Innan dess var han förbundssekreterare 1975-82 och har allt sedan 1975 skött förbundets medlemsregister. Han var också huvudansvarig för två av de tre internationella ESTA-kongresser som anordnats i Sverige av SSF, i Stockholm 1979 och i Arvika (Ingesund) 1991.

Johan är utbildad violinist och violinpedagog vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm KMH. Han har arbetat som violinlärare på 70-talet och därefter i många olika administrativa musiksammanhang, bl.a. på KMH och Operahögskolan och som bitr. rektor på Edsbergs musikinstitut på Edsbergs slott i Sollentuna. I 10 år var Johan anställd av Nordiska ministerrådet i Köpenhamn som generalsekreterare i Nordiska musikkommittén, NOMUS, som var en expertkommitté för nordiskt musiksamarbete. Mellan 2001 och 2014 var Johan tillbaka på sin gamla högskola, då som chef för internationella kontoret och ansvarade för utlandskontakter och internationellt utbyte för både studenter och lärare. Sedan oktober 2014 är Johan pensionär och har nu mer tid för SSF och biträder vår redaktör Fredrik med vår medlemstidning ESTA News.

Uppsala Kommunala musikskolaVår redaktör och vice sekreterare Fredrik Ström arbetar som violinpedagog, orkesterledare och administratör vid Uppsala musikskola. Han har musiker- och pedagogexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har även studerat filmvetenskap, journalistik, författande och skådespeleri. Sedan våren 2011 är han medlem av Svenska Stråklärarförbundets styrelse och huvudredaktör för vår medlemstidning ESTA News.Ledamoten Anna Arnesson är född och uppvuxen i Sollentuna. Hon tog 1995 sin fiolpedagogexamen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon är sedan dess verksam i Nacka musikskola som fiol- och altfiolpedagog och orkesterledare. Anna har varit med och startat samt utvecklat Nackas stråkklasser – ”Nackamodellen”, ett långtgående samarbetsprojekt med grundskolan i Nacka kommun.

Numera undervisar Anna traditionellt i Nacka musikskola på heltid och är en av de drivande ledarna för Nacka musikskolas stora ensemble- och orkesterverksamhet. Under åren 1997–2007 var Anna medlem i Eric Ericsons kammarkör, och hon ser sången som ett viktigt pedagogiskt verktyg i arbetet med stråkeleverna. Anna valdes in i Svenska Stråklärarförbundets styrelse på årsmötet 2017.

Ledamoten Jon Dahlkvist är kammarmusiker, stråkpedagog och projektledare. Han är violast och grundare av Dahlkvistkvartetten som år 2018 mottog en Grammis för årets bästa klassiska skiva. Stråkkvartetten har bl.a. turnerat europeiska konserthus under ECHO Rising Stars och varit vinnare av Ung&Lovande.

Jon är också lärare i kammarmusik och viola vid Musikhögskolan Ingesund samt kursledare på kandidatprogrammet. Han har studerat vid Musikhögskolan i Stockholm och därefter fem år utomlands i bl.a. Holland och Italien. Han är sedan 2015 festivalledare för Glafsfjordens musikfestival i Arvika. Jon valdes in i styrelsen vid årsmötet 2018.

Ledamoten Ylva Nilsson är cellist och utbildad vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Där är hon nu lärare i både cello och cello- och stråkensemblemetodik. Hon är även ansvarig handläggare och kursledare för VFU-kurser (VFU = verksamhetsförlagd utbildning) och övningsundervisning på högskolan.

Ylva arbetar även vid Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, där hon är stråkprofilansvarig.

I övrigt är hon flitigt anlitad som frilansande cellist med uppdrag i många olika musikaliska sammanhang. Allt från de stora orkestrarna till kammarmusikuppdrag. Ylva valdes in i styrelsen vid årsmötet 2018.

Gabriel-fotoLedamoten Gabriel Szamosi arbetar som cellolärare vid Lessebo kulturskola och undervisar i cello och kammarmusik vid S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. Han är också engagerad i Stråkforums arbete och undervisar vid sommarkursen för yrkesinriktade cellister.

Han är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg (för Thorleif Thedéen) och jobbar regelbundet som frilansmusiker i olika sammanhang. Gabriel är också Suzukilärare på nivå 5. Han är även medlem i Kato Havas organisation för ”The New Approach to String Playing” (KHANA) på personlig inbjudan från Kato Havas.

Gabriel var styrelsesuppleant 2014 och är sedan 2015 ordinarie styrelseledamot.