Styrelsen

paivikkiStråklärarförbundets ordförande Päivikki Wirkkala-Malmqvist är stråkpedagog i Norrköpings Kulturskola samt DeGeer-musikgymnasiet i samma stad. Sedan 2007 är hon även lektor i stråkmetodik i Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Hon har föreläst om sitt sätt att arbeta i Lettland, Finland, Danmark, Norge, USA, Kina och i Sydafrika.

Päivikki kommer från Kaustinen i Finland, en by som är känd för sin folkmusik – ”alla” spelar. Hon började spela klassisk fiol för Juha Kangas, och sedan fortsatte hon på musikgymnasiet i Kaustinen och på solistisk linje vid Sibelius-Akademin i Helsingfors. Hon kom till Sverige som orkestermusiker med sin svenske make och började snart fördjupa sig i violinmetodik, bland annat med studier för John Kendall i USA.

Nu har hon elever på alla nivåer och har bland annat byggt upp violinensembler Coll’Arco
(-2002) och Con Amore (2002-), vilka har turnerat i USA, Kina och Europa samt gjort
CD-inspelningar. Hon ingår i Svenska Stråklärarförbundets styrelse sedan 2002 och blev dess ordförande våren 2011.

MINOLTA DIGITAL CAMERAVice ordförande Petra Hellquist är cellist och utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg där hon studerade för Maja Vogl. Petra är också Suzukilärare med studier för Sven Sjögren och Anders Grön. Hon startade 1991 den egna celloskolan Linnéstråket i Göteborg där glada och intresserade cellister får enskilda lektioner och ensemblelektioner. Linnéstråket ger också konserter samt samarbetar med olika gästlärare; t ex cellisterna Jesper Svedberg och Patrik Harrysson, samt Ludvika Spelmanstrio. Petra musicerar också gärna själv i olika sammanhang; både solistiskt och i orkester.
Hon är ledamot i Svenska Stråklärarförbundets styrelse sedan 2008.

saratSekreterare Sara Toftgård valdes vid årsmötet 2016 på Umeå Musikskola till förbundssekreterare. Sara var innan dess styrelsesuppleant i SSF sedan 2013. Hon är fiol- och altfiollärare i El Sistema Stockholm, Farsta. År 2005 tog hon sin examen i Instrumental- och ensemblelärarprogrammet vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon studerade fiol för Ann Wallström. Vid sidan av undervisningen arbetar hon som frilansande musiker och är flitigt anlitad som arrangör i olika sammanhang. Sara är född östgöte, men numera bosatt i Stockholm.

johanJohan Falk är Svenska Stråklärarförbundets kassör sedan 1993. Innan dess var han förbundssekreterare 1975-82 och har allt sedan 1975 skött förbundets medlemsregister. Han var också huvudansvarig för två av de tre internationella ESTA-kongresser som anordnats i Sverige av SSF, i Stockholm 1979 och i Arvika (Ingesund) 1991.

Johan är utbildad violinist och violinpedagog med examen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han har arbetat som violinlärare på 70-talet och därefter i många olika administrativa musiksammanhang, bl.a. på KMH och Operahögskolan i Stockholm och som bitr. rektor på Edsbergs musikinstitut på Edsbergs slott i Sollentuna. I 10 år var Johan anställd av Nordiska ministerrådet i Köpenhamn som generalsekreterare i Nordiska musikkommittén, NOMUS, som var Nordiska ministerrådets expertkommitté för nordiskt musiksamarbete. Mellan 2001 och 2014 var Johan tillbaka på sin gamla högskola, då som chef för internationella kontoret på KMH och ansvarade för alla utlandskontakter, internationella projekt och internationellt utbyte för både studenter och lärare. Sedan oktober 2014 är Johan pensionär och har nu mer tid för SSF och biträder vår redaktör Fredrik med vår medlemstidning ESTA News.

Uppsala Kommunala musikskolaVår redaktör och vice sekreterare Fredrik Ström arbetar som violinpedagog, orkesterledare och administratör vid Uppsala musikskola. Han har musiker- och pedagogexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har även studerat filmvetenskap, journalistik, författande och skådespeleri. Sedan våren 2011 är han medlem av Svenska Stråklärarförbundets styrelse och redaktör för vår medlemstidning ESTA News.Gabriel-fotoLedamot Gabriel Szamosi arbetar som cellolärare vid Lessebo kulturskola och undervisar i cello och kammarmusik vid S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. Han är också engagerad i Stråkforums arbete och undervisar vid sommarkursen för yrkesinriktade cellister.

Han är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg (för Thorleif Thedéen) och jobbar regelbundet som frilansmusiker i olika sammanhang. Gabriel är också Suzukilärare på nivå 5. Han är även medlem i Kato Havas organisation för ”The New Approach to String Playing” (KHANA) på personlig inbjudan från Kato Havas.

Stefan_WaldemarsonLedamot Stefan Waldemarson är verksam som, lärare, musiker och producent och undervisar sedan 1999 i violin, viola och kontrabas på Kulturskolan i Lomma kommun. Han är även verksam som lärare vid Stråkforums kurser på Musikhögskolan i Malmö.

Intresset för musik och pedagogik väcktes först av fadern som arbetade med musik och teater med sina skolbarn och som 1960 grundlade en marionetteater i klassrummet med frigörande pedagogik som utgångspunkt. Halmstads Kulturskola 1995-98, Malmö Suzukiskola 1999-2000 och lärare som Lars Jöneteg och Lisbeth Vecchi vid Musikhögskolan i Göteborg, Klas-Göran Wahlgren MSO och Maria Rodrick i Suzukimetodik har varit viktiga för den pedagogiska inriktningen.

Som violinist har Stefan gestaltat spelmannen i Spelman på taket på Malmö Musikteater och var med och producerade Svaneholms pianofestival 1997-2003 och firade med Waldemarsons Wiener kapell 10-årsjubileum 2008. Sedan 1991 leder han Wemmenhögs Musikanter som han fick Skurups kommuns kulturpris med 2002 och samma år Smygestipendiet för sin insats som instruktör och utövare av svensk folkmusik.

Stefan bodde 2008-2010 i New York och har där framträtt med bl.a. kvartetten Musical Seasons och var 2009 med och bildade kammarorkestern 48th Street Orchestra i Svenska kyrkan i New York. Han är ledamot i Svenska Stråklärarförbundets styrelse sedan 2011.

Ledamot Anna Arnesson tog 1995 sin fiolpedagogexamen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon är sedan dess verksam i Nacka musikskola som fiol- och altfiolpedagog och orkesterledare. Anna har varit med och startat samt utvecklat Nackas stråkklasser – ”Nackamodellen”, ett långtgående samprojekt med grundskolan i Nacka kommun.

Numer undervisar Anna traditionellt i Nacka musikskola på heltid och är en av de drivande ledarna för Nacka musikskolas stora ensemble- och orkesterverksamhet.

Under åren 1997–2007 var Anna medlem i Eric Ericsons kammarkör, och hon ser sången som ett viktigt pedagogiskt verktyg i arbetet med stråkeleverna.

Anna valdes in i Svenska Stråklärarförbundets styrelse på årsmötet 2017. Hon är född och uppvuxen i Sollentuna.