Alf Richard Kraggeruds material

… från Stråkdagarna 2019 ”og litt til”.

Det är Alf Richards bestämda önskan – i stället för att han tar betalt för materialet – att du som laddar ner och/eller använder något av materialet donerar minst 200 kronor till Svenska Stråklärarförbundet – ESTA Sweden. Swisha till nr 123 578 76 76 eller sätt in donationen på plusgirokonto 88 69 57-0. Skriv KRAGGERUD som meddelande! Pengarna kommer att tillfalla den stipendiefond som håller på att inrättas för att SSF-lärare ska kunna söka resestipendier för att delta i ESTA:s internationella och nationella kongresser, Stråkdagar och liknande fortbildningsaktiviteter. 

• Föredrag (på norska): Prima Vista og utenatspill
• Prima vista-spel från bladet
• Dur-skalor en oktav för handställning
• Handställning
• Skalsystem av Alf Richard Kraggerud: Dur-skalor
• Skalsystem av Alf Richard Kraggerud: Melodiska moll-skalor
• Paganini-skalan
• Rytmövningar för skalor
• Kreutzeretyder för två violiner
• Musik-kalendern: Duetter för två violiner
• Övningsark
• Funktionsanalys i dur och moll
• Förminskade fyrklanger med fingersättningar
• Dominantseptimer med fingersättningar