Ansökan till Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier och instrumentlån 2019 är nu öppen!

Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier innefattar fem stycken stipendier på vardera 10 000 kronor. 

  • Den sökande ska vara svensk medborgare, mellan 13 och 19 år och spela violin, viola, violoncell eller kontrabas.
  • Den sökandes huvudlärare i instrumentet ska vara medlem i Svenska Stråklärarförbundet eller annat ESTA-förbund.
  • Om man tidigare år har tilldelats Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier kan man inte ansöka igen.
  • Ungdomsstipendiaterna utses efter provspelning.
  • På samma provspelning går det att ansöka om lån av instrument ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling.
  • Mottagarna av Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier ska personligen ta emot stipendiet samt uppträda på utdelningsceremonin.

Provspelningarna till Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier 2019 äger rum i Nacka söndag 12 maj 2019. Ansökan ska vara inne senast 12 april 2019.

Ansök om Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier

Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta Svenska Stråklärarförbundets samordnare för Welinfonden, Päivikki Wirkkala-Malmqvist: welinfonden@estasweden.se.

Bilden ovan: Per Welin och mottagarna av Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier 2018 (från vänster): Angelo Lundström, Eleonora Svanström, Per Welin, Astrid Hillerud, Marcus Michelin och Kevin Huang. 
Foto: Fredrik Ström

Ingrid och Per Welins ungdomsstipendiater

2018
Astrid Hillerud
Kevin Huang
Angelo Lundström
Marcus Michelin
Eleonora Svanström

2017
Nicole Biegniewska
Kristian Chojecki
Leila Ghaab
Kasper Helmersson
Siri Sperling

2016
Johan Dalene
Madeleine Fransén
Jonna Simonsson
Daniel Thorell

2015
Ingen utdelning

2014
Josef Alin
Jakob Ander
Vidar Andersson-Meilink
Fred Lindberg
Benny Wang

2013
Julia Biegniewska
Filip Graden
Adriana Isaku
Johannes Schantz
Albin Uusijärvi

2012
Kitiara Braune
Jordi Carrasco Hjelm
Amelie Evmark
Lydia Hillerud
Naima Kilhamn
Johanna Unosson

2011
Jenny Augustinsson
Lovisa Ehrenkrona
Kevin Kirs Verstege
Olivia Lundberg
Victor Nekludov
Victoria Stjerna

2010
Viktoria Hillerud
Leo Kowalski
Yong-Min Lee
Liana Svensson
Dadmehr Taheri

2009
Marielle Iivonen
Ophelia Kamkar
Andreas Lavotha
Johannes Marmén
Emma Nyman

2008
Isabelle Bania
Frida Bromander
Tatiana Gachkova
Joel Nyman
Kristina Winiarski

2007
Mirjam Hellgren
Malin Höglund
Pernille Kristiansen
Fanny Maréchal
Erik Uusijärvi

2006
Jens Elfving
Joel Larsson
Rebecca Ruborg
Frida Sende
Maria Winiarski

2005
Natalie Migdal
Ellen Nisbeth
Sabina Sandri Olsson
Brusk Zanganeh
Paula Zarén

2004
Karin Andersson
Hanna Bendz
Nina Söderberg
Gustav Ölmedal
Sara Övinge

2003
Dora Asterstad
Johannes Bergion
Simona Bonfiglioli
Marika Dahlbäck
Daniel Migdal

2002
Erik Arvinder
Se-Bong Jung
Niklas Norrman
Andrej Power
Oscar Treitler

2001
Nathalie Goldmann
Caroline Lundgren
Anna Lundström
Tomas Lundström
David Werthén