Årsmötet 2018

Ulrik Lundström leder deltagarna vid årsmötet.

Söndag 4 mars ägde Svenska Stråklärarförbundets årsmöte rum i Tranströmersalen på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Årsmötet låg insprängt i en spelglad studiedag, där Ulrik Lundström gick igenom sitt material ”Stråkbanken” för stråkorkester i flexibel utformning. Dessutom kunde han förhandsvisa ”Stråkbanken 2”, som snart kommer att finnas tillgänglig via Notposten. Ulrik berättade hur han arbetar med materialet i sina egna ensembler i egenskap av lärare i Aneby kulturskola, och fick i gengäld några korrektursynpunkter inför trycket av ”Stråkbanken 2”.

Själva årsmötet innehöll information om utvecklingen av vårt samarbete med Per Welin, samt hanteringen av det arv som förbundet oförhappandes fått av vår avlidna stödmedlem Birgitta Fredricsson. Men den stora punkten var valet av ny ordförande, sedan Päivikki Wirkkala-Malmqvist beslutat att lämna över efter sju år som ordförande. Valberedningens förslag antogs enhälligt, vilket innebär att vår tidigare vice ordförande Petra Hellquist (bild nedan) nu tar över som ordförande. Av de övriga styrelsemedlemmarna avgick även Stefan Waldemarson. Både Päivikki och Stefan kommer dock fortsatt att ha aktiva roller i förbundet, Päivikki som samordnare i samarbetet med Per Welin och Stefan som vår man på plats i arbetet med Stråkdagarna 2019. Både Päivikki och Stefan hade fått akuta förhinder att närvara vid årsmötet, så de kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Som nya ledamöter i styrelsen valdes Ylva Nilsson, lärare i cellometodik vid Musikhögskolan Ingesund och Stockholms Musikpedagogiska Institut, samt Jon Dahlkvist, violast i bland annat Dahlkvistkvartetten och lärare i viola och kammarmusik vid Musikhögskolan Ingesund. Läs mer om de nya ledamöterna på styrelsesidan!