Studera på SMI våren 2021

Digitalt informationsmöte 30 september SMI erbjuder olika typer av kurser och utbildningar som förbereder dig för att undervisa barn och unga. På mötet kommer kursupplägget för vårterminen 2021 att presenteras tillsammans med information om arbetet som kulturskolepedagog. Mötet äger rum Read More …