Fortbildning för lärare

Sverige

Studera på SMI våren 2021

Digitalt informationsmöte om vårens utbildningar 30 september

SMI erbjuder olika typer av kurser och utbildningar som förbereder dig för att undervisa barn och unga. På mötet kommer kursupplägget för vårterminen 2021 att presenteras tillsammans med information om arbetet som kulturskolepedagog.

Mötet äger rum onsdag 30 september kl. 10.00–12.00 via Teams.

Informationsträffen arrangeras av Stockholms universitet, Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms konstnärliga högskola i samarbete med Kulturrådet.

Anmäl dig här senast 20 september

Stråkdagarna 2022

Med anledning av osäkerheten kring Covid -19, flyttas Stråkdagarna till januari 2022. Mer information kommer på hemsidan och i ESTA news.