Ingrid och Per Welins instrumentsamling

Ingrid och Per Welins instrumentsamling består av ett 20-tal fioler, altfioler och celli av Peter Westerlund, Jens Gösta Johansson och Thomas Earle Hesketh, samt stråkar av Ulf Johansson. Dessa instrument lånas efter provspelning ut till unga musikstuderande som inte har tillgång till ett instrument av tillräckligt hög kvalitet. Provspelningen för att få låna instrument ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling är densamma som till Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier.

  • Den sökande ska vara svensk medborgare, mellan 13 och 19 år och spela violin, viola eller violoncell.
  • Den sökandes huvudlärare i instrumentet ska vara medlem i Svenska stråklärarförbundet eller annat ESTA-förbund.
  • Instrumenten ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling får lånas ett år i taget.
  • Instrumenten är försäkrade genom Welinfonden.
  • Låntagaren ansvarar för att vårda instrumentet väl och följa de i kontraktet beskrivna villkoren för instrumentets skötsel och underhåll.
  • Låntagaren kommer att ha en kontaktperson från Svenska Stråklärarförbundet, med vilken låntagaren ska ha regelbunden kontakt och lämna en årlig lägesrapport.
  • Låntagaren ska vara beredd på att uppträda vid arrangemang ordnade av Svenska Stråklärarförbundet, så som årsmöten och Stråkdagarna, utan ytterligare ersättning.

Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta Svenska stråklärarförbundets samordnare för Welinfonden, Päivikki Wirkkala-Malmqvist: welinfonden@estasweden.se.

Bilden ovan: Detalj av violin av Peter Westerlund ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling.
Foto: Westerlunds Violinverkstad

Bilderna nedan: Det senaste tillskottet till Ingrid och Per Welins instrumentsamling – en viola av Jens Gösta Johansson 2020.
Foto: Jens Gösta Johansson

Welinstiftelsens nya viola framifrån.
Welinstiftelsens nya viola bakifrån.
Welinstiftelsens nya viola (mitten framifrån)
Beskrivning av Welinstiftelsens nya viola