Ingrid och Per Welins pedagogpris

Ingrid och Per Welins pedagogpris är på 30 000 kronor och tilldelas en stråkpedagog som har gjort märkbara och bestående insatser för stråkelever och för stråkpedagogiken. Pristagaren ska arbeta med stråkelever under musikhögskolenivå och vara medlem i Svenska Stråklärarförbundet. Pristagaren utses av Svenska Stråklärarförbundets styrelse bland de kandidater som har nominerats av förbundets medlemmar. Ingrid och Per Welins pedagogpris delas ut på våren samtidigt som Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier, och mottagaren förväntas närvara för att ta emot priset.

Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta Svenska Stråklärarförbundets ordförande, Petra Hellquist: ordforande@estasweden.se.

Nominera till pedagogpriset 2024

Nomineringen ska vara inne senast 30 april.

Tidigare pristagare

2023: Anna-Carin Sundén
2022: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
2021: Kari Olsson
2020: Leif Elving
2019: Annika Björkenbo
2018: Per Helders
2017: Peter Schöning
2016: Ylva Lundberg
2015: Ingen utdelning
2014: Lena Brodin
2013: Jan Dahlkvist
2012: Elisabeth Lysell-Bjermkvist
2011: Christina Lundström
2010: Torbjörn Westman
2009: Karin Hans-Ers
2008: Håkan Tengberg
2007: Katalin Tibell
2006: Inge Hällkvist
2005: Sven Sjögren
2004: Kristina Mårtensson
2003: Ole Hjorth
2002: Maja Vogl
2001: Ingvar Kullberg