Ny cello till Ingrid och Per Welins instrumentsamling

Ola Karlsson provar den nya cellon i Per Welins instrumentsamling, en Ruggierokopia av Jens Gösta Johansson.

Jens Gösta Johansson (med yngsta sonen i knät) och Ola Karlsson.

Per Welin lyssnar nöjt på det nya instrumentet.

Per Welin lyssnar nöjt på det nya instrumentet.

Lördag 5 maj anlände Jens Gösta Johansson med den nybyggda Ruggierokopian till Nathan Milstein-salen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där den provspelades av Ola Karlsson, som hade lånat med sig en äkta Ruggierocello för jämförelse, och Natalia Goldman.
Med vid provspelningen fanns också Per Welin, John Huber och vår samordnare i Welinfrågor Päivikki Wirkkala-Malmqvist. De kunde konstatera att det är ett lättspelat instrument med jämn och stor klang. Instrumentet ska under de närmaste sex månaderna spelas in av Natalia Goldman för att sedan justeras inför vintern. Förhoppningsvis är instrumentet klart att lånas ut efter Welinprovspelningen 2019.