Peter Skriver (DK)

Peter Skriver är basist och lärare på Albertslunds musikskola i Danmark. Han är utbildad på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn där han tog examen 1985. År 2007 åkte Peter till USA för att studera Suzukiundervisning på kontrabas för Virginia Dixon, lärarutbildare inom Suzuki Association of America (SAA). På Peters initiativ anordnades sedan en kurs för Suzukilärare på kontrabas i Danmark, i samarbete med danska och europeiska Suzukiförbunden. Ett antal europeiska Suzuki-baslärare har sedan dess blivit utbildade på dessa kurser.

Sedan år 2000 arbetar Peter som kontrabas- och pianolärare samt orkesterledare vid Albertslunds musikskola i Danmark. På skolan leder han en framgångsrik grupp Suzukielever på kontrabas. Han har rest med eleverna till Sverige, Estland, Schweiz, Italien och Spanien samt undervisat på workshops för lärare och studenter i ett antal länder. Peter är adjungerad medlem av SAA:s baskommitté, vilken övervakar utvecklingen av Suzukimetoden för kontrabas.