Welinstiftelsen

Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier och pedagogpris delades ut för första gången 2001, då i samarbete med Kungliga Musikaliska aka­demien. Dåvarande Welinfonden växte stadigt till att även innefatta Ingrid och Per Welins instrumentsamling, beställningar av kompositioner och ett tonsättarpris. Sedan 2016 har en process påbörjats där Svenska Stråklärarförbundet börjat ta över en del av ansvaret runt utdelningen av Ingrid och Per Welins pedagogpris, Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier, samt lån ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling. Allt ingår numer i den år 2020 bildade Welinstiftelsen.

Som ung musikstudent med begränsade resurser upplevde Per Welin själv hur svårt det var att hitta en bra pedagog och att ha råd med ett tillräckligt bra instrument. Som pojke hade han en vacker sångröst, som tyvärr inte överlevde målbrottet. Istället började han spela fiol. Familjen var inte särskilt musikalisk, men ett instrument inskaffades för 50 kr. Någon lärare fanns dock inte i trakten, så den unge violinisten fick istället undervisning av den lokala pianoläraren. Inte förrän flera år senare, när Per Welin skulle göra sin militärtjänstgöring i Karlskrona, fick han möjlighet att studera för en riktig violinpedagog.

Per Welin blev visserligen aldrig professionell musiker, men han blev med tiden mycket framgångsrik inom finansvärlden. Kärleken till musiken bestod, liksom minnet av att vara en kämpande musikstudent, utan resurser och stöd utifrån. Tillsammans med hustrun Ingrid beslutade han sig därför att inrätta en stipendiefond till förmån för unga stråkmusi­ker. För att stödja och rikta uppmärksamheten också mot de många duktiga pedagoger som ofta arbetar i det tysta, men har en avgörande betydelse för sina elevers utveckling, instiftade Ingrid och Per Welin också ett pedagogpris. Parets stora intresse och engagemang i utvecklingen av en ny generation stråkmusiker resulterade dessutom i en växande samling av förstklassiga instrument, som lånas ut till studerande. Efter Ingrids bortgång 2013 fortsätter Per Welin denna för svensk del smått unika kulturgärning.

Om du vill veta mer om Welinstiftelsen och Ingrid och Per Welin så finns deras arbete beskrivet i boken ”En gåva till musiken – en svensk erfarenhet” av John Huber (Edition Bochinsky 2012). Du kan också läsa artikeln ur ESTA News nr. 4 2011: Welinpriset – väl använda pengar.

För frågor kontakta SSF:s samordnare av Welinfonden på mejl: welinfonden[at]estasweden[punkt]se

Bilden ovan: Ingrid och Per Welin.
Foto: John-Björn Huber

Läs mer och nominera till Ingrid och Per Welins pedagogpris här

Läs mer och ansök om Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier här