Welinstipendierna och instrumentlån 2018

Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier omfattar fem stycken stipendier på vardera 10 000 kr. Det finns också möjlighet att få låna instrument (violin, viola och violoncell) ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling. Stipendierna delas ut i slutet av maj eller början av juni i Stockholm.

 • Sökande ska spela violin, viola, violoncell eller kontrabas och vara svensk medborgare mellan 13 och 19 år (född 1999–2005. Ungdomar som fyller 13 under 2018 får söka, likaså de som fyller 19 under 2018, även om de fyller innan provspelningsdagen den 6 maj).
 • Man kan välja att söka både stipendium och instrumentlån, eller endast ett av dem.
 • Stipendiaterna utses efter provspelning i Stockholm (Nacka Musikskola) 6 maj. Svenska Stråklärarförbundet framför sitt varma tack till Nacka Musikskola, som ställer sina lokaler till förfogande för denna provspelning.
 • De som inte har möjlighet att resa till Nacka Musikskola den 6 maj kan söka med en videoinspelning (Mp4-fil/MPEG4-fil). Inspelningen ska vara juryn tillhanda senast 20 april. (Skickas till: welinfonden@estasweden.se)
   
  Ansökningstiden för ungdomsstipendierna går ut 8 april. Reglerna för stipendierna och instrumentlånen samt ansökningsformuläret hittar du när klickar här!

  Ingrid och Per Welins pris och stipendier delades ut för första gången 2001, då i samarbete med Kungliga Musikaliska aka­demien. Som ung musikstudent med begränsade resurser upplevde Per Welin själv hur svårt det var att hitta en bra pedagog och att ha råd med ett tillräckligt bra instrument. Som pojke hade han en vacker sångröst, som tyvärr inte överlevde målbrottet. Istället började han spela fiol. Familjen var inte särskilt musikalisk, men ett instrument inskaffades för 50 kr. Någon lärare fanns dock inte i trakten, så den unge violinisten fick istället undervisning av den lokala pianoläraren. Inte förrän flera år senare, när Per Welin skulle göra sin militärtjänstgöring i Karlskrona, fick han möjlighet att studera för en riktig violinpedagog.

  Per Welin blev visserligen aldrig professionell musiker, men han blev med tiden mycket framgångsrik inom finansvärlden. Kärleken till musiken bestod, liksom minnet av hur det hade varit att vara en kämpande musikstudent, utan resurser och stöd utifrån. Tillsammans med hustrun Ingrid beslutade han sig därför för att inrätta ett stipendium till förmån för unga stråkmusi­ker.

  För att stödja och rikta uppmärksamheten också mot de många duktiga pedagoger som ofta arbetar i det tysta men har avgörande betydelse för sina elevers utveckling, instiftade Per och Ingrid Welin också ett pedagogpris. Parets stora intresse och engagemang i utvecklingen av en ny generation stråkmusiker resulterade också i en växande samling av förstklassiga instrument, som lånas ut till studerande. Efter Ingrids bortgång 2013 fortsätter Per Welin denna för svensk del smått unika kulturgärning.