Årsmöte 13 mars 2021

Svenska Stråklärarförbundets årsmöte kommer att hållas digitalt och förutom årsmötet innehålla föreläsningen ”Att undervisa utan ord” med Anna-Carin Sundén, lärare i violin/Suzuki vid Växjö kulturskola (se även ESTA News nr 3–4 2020). Anna-Carin kommer även att hålla sin föreläsning vid den digitala ESTA-kongressen 2021.

Årsmötet kommer att äga rum på Zoom kl. 15.00–16.00. Efteråt går det bra att stanna kvar och mingla med kollegor.