Dags att förnya ditt medlemskap!

Nytt år – nya utgifter. Men om du ska prioritera någon utgift så är det ditt medlemskap i Svenska stråklärarförbundet.

Medlemskap i SSF kostar 350 kronor/år för aktiva och stödjande medlemmar, 100 kronor/år för pensionärer, gratis för stråkmetodikstudenter. Bli medlem genom att betala in avgiften på pg 88 69 57-  0 samt ange namn, adress, e-post, telefonnummer och instrument.