Det finns fortfarande platser kvar till Musikveckan på Bäckedals folkhögskola 5–11 augusti

Välkommen till 61:a Musikveckan 5–11 augusti 2019 på Bäckedals folkhögskola!

Anmälningstiden har officiellt gått ut, men det finns fortfarande platser kvar!

Huvudgrupperna är stråkinstrument och blockflöjter i alla åldrar. Dock förutsätts att varje deltagare kan läsa noter och har en grundläggande färdighet på sitt instrument. Kursen fokuserar på ensemblespel i varierande grupperingar och repertoaren omfattar musik från medeltid till nutid och anpassas till deltagarnas spelvana och teknik. 

Handledare stråk: Ulrika Lundgren Bengtsson – fiol/altfiol, Lena Thyregård Lysell – cello och Per Henrik Vincent – fiol.

Läs mer här