Digitalt öppet hus på KMH

Inför årets antagningar till lärarprogrammet bjuder KMH in till digitalt öppet hus, måndag 12 april kl. 17.00–19.00. Vid dessa tillfällen blir det information om KMH, de olika lärarutbildningarna, de olika profilerna, antagningsproven med mera. Akademichef, studierektorer, lärare och studenter kommer finnas på plats för att berätta och svara på frågor.
Mer information om digitalt öppet hus på KMH 12 april