Dirk Lievens

Dirk Lievens hade som barn Marie-Christine Springuel som lärare vid konservatoriet i Oostende. Från sextonårsåldern studerade han violin för professor Rudolf Werthen och kammarmusik för Marcel Lequeux vid Kungliga Konservatoriet i Ghent, vilket resulterade i kammarmusikdiplom med högsta betyg. Han fortsatte att utbilda sig för Johannes Prelle vid Musikhögskolan i Köln och fullbordade studierna med en masterexamen i violin och kammarmusik vid Lemmensinstitutet i Leuven. 

Dirk Lievens arbetade i 20 år som violinist i Collegium Instrumentale, under ledning av Patrick Peire. Han spelade också i ensemblen Arco Baleno och Spiegelkvartetten. Med dessa konstellationer har han gjort många internationella turnéer, fler än 30 cd-inspelningar och vunnit flera priser. 

Sedan 17 år tillbaka är Dirk Lievens rektor för kommunala ”Akademien för musik, drama och dans” i Roeselare, en skola med över 3 000 elever och ungefär 125 lärare. Dirk Lievens är också författare till det metodiska materialet Stringfun, där individuella lektioner kombineras med gruppundervisning. Han är också ansvarig för den utgivning av pedagogiskt material som sker via stringfun.com, vilket innebär att han både komponerar själv och samarbetar med och publicerar material av andra kompositörer och stråkmusiker. 

Som dirigent leder Dirk Lievens skolans orkestrar, såväl som JOWest – Västra Flanderns ungdomsstråkorkester. Han organiserar också årliga ”stråkdagar”, där hundratals stråkmusiker från hela Flandern samlas, samt är medskapare till VIVA-projektet för stråkar tillsammans med Jolente De Maeyer. Lievens är också intendent för BCI, the Belgian Collection of Instruments, vilket är en organisation som lånar ut kvalitetsinstrument till behövande ungdomar. Projektet Crossing Music, som fokuserar på att tillgängliggöra barnvisor från hela världen, vann 2017 the Queen Mathilde Prize. 

Workshops under Stråkdagarna

”Kompetenser”: se på din undervisning genom ett prisma

Hur ser du på en elev? Vilka mål har du med din undervisning? Hur introducerar du ett nytt musikstycke? Hur är din grupp organiserad? I Belgien arbetar musikskolor med läroplaner baserade på ”kompetenser”. En kompetens definieras i den pedagogiska litteraturen som en förmåga som innehåller kunskap, färdigheter och attityder. Elevernas utveckling studeras utifrån grundförutsättningen att alla elever lär sig på olika sätt. 

I den här workshopen fokuserar vi inte på teori, utan utforskar praktiska verktyg för den verkliga undervisningen. Hur tillämpar vi vår kompetens under en stråklektion? Vilka möjligheter öppnar det upp för din klass? Vad betyder det för den enskilda eleven? Vad ska jag fokusera på, och vad fungerar bäst?  

Hjälp, mina elever övar! En intressant resa

Alla har vi hört frasen: ”Åh, vad jag skulle önska att mina elever övade lite mer hemma!” Med allt som man behöver lära sig, är det inte underligt att elevers motivation kan gå upp och ner. I vår skola är därför elevernas motivation något vi är mycket intresserade av; vi diskuterar det i våra arbetslag, vi följer upp betyg och vi gör undersökningar bland elever och föräldrar. Men detta ger inte den kompletta bilden. Det viktiga är trots allt vad som händer i klassrummet; ju bättre lektioner vi kan göra, desto mer motiverade blir eleverna. Och det är verkligen en utmaning! I den här workshopen delar jag med mig av tips och trick för att både göra eleverna motiverade och höja den spelmässiga nivån, och jag tar tacksamt emot era idéer!

Stringfun: stråkmetodik på olika sätt

Stringfun är en metod som kom till för att utveckla samarbetet mellan stråkklasserna på vår skola, samtidigt som vi höjer den spelmässiga nivån. Här vill jag ge en inblick i processen och vilka resultat den har genererat. Stringfun baserar sig på tanken att elevernas musikaliska och tekniska utveckling måste gå hand i hand. Den grundläggande tekniken lärs ut steg för steg, men med ett väldigt långsiktigt fokus, med gehörsspel och notläsning parallellt i alla olika genrer och stilar. Workshopen kommer att innehålla exempel som ni direkt kan använda i er egen undervisning.    

Spelpass för stråkar med nykomponerad musik av flamländska tonsättare

Stringfun är ett icke vinstdrivande initiativ som samlar ihop och delar ny musik för stråkar. Pengarna från försäljningen av materialet går tillbaka till unga kompositörer, stråklärare etcetera för att skriva och arrangera ny musik. Vi har samlat ihop verk för soloinstrument, stråk och piano, stråkensemble och stråkorkester. Under det här passet spelar vi tillsammans och provar ny musik, och förhoppningsvis blir ni inspirerade av de projekt vi hittills har genomfört.