Eva Nivbrant Wedin (SE)

Eva Nivbrant Wedin fick sin grundutbildning vid Musikhögskolan i Malmö, där hon tog rytmikpedagogexamen 1979. Senare fortsatte hon sina studier vid Kungliga Musikhögskolan samt Musikvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hon har också kompletterat musikstudierna med studier i pedagogik och psykologi vid Linköpings respektive Stockholms universitet.

Eva Nivbrant Wedin har arbetat som musik-/rytmiklärare i många olika skolformer och undervisat på alla nivåer från nybörjare till professionella musiker. Sedan 1996 är hon verksam som lektor och sedermera professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och 1999 tilldelades hon studentkårens pris ”G-klaven” för sin undervisning. Hon har också varit anställd som lärare vid andra svenska högskolor; Stockholms musikpedagogiska institut (1996–2000) och Gymnastik- och idrottshögskolan (1996–2004). Eva är flitigt anlitad som gästlärare vid olika skolor och lärosäten. Hon har undervisat vid universitet både i Sverige, Sydafrika, Bulgarien och Finland samt gett fortbildningskurser vid fler än 20 musik-/kulturskolor i Sverige, Danmark och Norge.

Eva Nivbrant Wedin är engagerad i flera olika internationella nätverk, bland annat ett europeiskt nätverk för rytmiklärare samt International Society for Music Education (ISME). Hon har också varit inbjuden att föreläsa vid andra nätverksmöten, exempelvis hos ESTA i Danmark och i Norge. Eva har medverkat med föreläsningar och workshops vid internationella kongresser i Kina, Malaysia, Italien, Spanien, Österrike, Tyskland, Island och Finland, och hon har genomfört studieresor till Australien, Kanada och Tanzania.

Under 2003–2010 var Eva Nivbrant Wedin projektledare för Linnaeus-Palme utbytesprogram mellan Kungliga Musikhögskolan och University of Cape Town, ett Sida-finansierat utbytesprogram som innefattar student- och lärarutbyten. Som en följd av detta har hon också initierat och stöttat olika utbytesprogram mellan grund-/gymnasieskolor i Sydafrika och Sverige samt tagit initiativ till informella utbyten mellan musiklärare på kulturskolor och musikhögskolor.

Under Stråkdagarna kommer Eva att hålla workshops i hur man kan använda rytmik för notinlärning och musikalisk instudering.