Föreläsare

Med reservation för ändringar.

Steve Bingham (UK)
Looping open masterclass
Introducing extended string techniques to students for performance, composition and improvisation
Carey Cheney (US)
Att utveckla artisteri hos unga cellister: serien ”Solos for Young Cellists”
Ron Davis Alvarez (VE/SE)
Ron Davis Alvarez kommer att leda deltagarorkestern samt hålla pass om hur han arbetar med orkester inom El Sistema.
Henrik Frendin (SE) 
Utforska en fras – improvisationen som verktyg
Shannon Hawes (US/DK)
Ergonomi i Suzukimetoden (kropp och spelprinciper)
Ergonomi och flow i undervisningen och i livet
Alf Richard Kraggerud (NO)
Hur blir man en bra fiollärare?/Det inre gehöret och noter/A vista och notläsning från början.
Magiska övningar för tekniken/Skalor med musikteori.
Bra övningar för god teknik/Ergonomi för vanliga lärare.
Alf Richard Kraggerud leder dessutom deltagarorkestern på söndag som avslutning på Stråkdagarna 2019.
Stefan Lindholm (SE)
Stråkinstrumentens vård, underhåll och mindre justeringar
Ulla Magnusson och Lisbeth Vecchi (SE)
Övningar för att utveckla ditt spel maximalt och slippa belastningsskador
Tina Margareta Nilssen (NO)
Hur ska du sitta och stå bra medan du spelar?
Den kroppsliga grunden bakom en stor och bra klang för stråkmusiker
Hur uppnår man en balanserad stråkarm med kunskap om anatomin?
Peter Skriver (DK)
Kontrabas för unga barn – Peter Skrivers arbete i Albertslunds musikskola i Danmark
Allan Skrobe (SE)
Folk- och världsmusik
Jonny Soling (SE)
Svensk folkmusik