Fristående kurs i stråkmetodik på KMH

Vårterminen 2021 finns det möjlighet att gå en fristående kurs i stråkmetodik (10 hp) på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Kursen kommer att vara på tisdagar och samläses med musiklärarstudenter och kandidatstudenter från musikerutbildningen i klassisk musik. Kurslärare är Päivikki Wirkkala-Malmqvist. Ansökan senast 15 oktober 2020.

Mer information om den fristående kursen i stråkmetodik på KMH