Henrik Frendin (SE)

Altviolinisten Henrik Frendin har en lång karriär bakom sig som både som instrumentalist och pedagog och är på många sätt vårt lands främsta ambassadör för sitt instrument. Han är professor i viola och kammarmusik vid Musikhögskolan i Malmö där han har undervisat i över 25 år, och han har dessutom varit huvudlärare i viola både vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Han har under åren givit ett stort antal internationella mästarklasser, bland annat vid Guildhall School of Music i London, Hochschule für Musik ”Felix Mendelssohn-Bartholdy” i Leipzig samt University of California Santa Barbara. Hans stora engagemang för att sprida kunskap om violan resulterade bland annat i ett antal år som exekutiv sekreterare i International Viola Society samt arrangerande av ett stort nordiskt symposium för violan på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2009.

Som solist och kammarmusiker rör Henrik Frendin sig fritt i olika genrer. Han har turnerat i stora delar av världen och varit inbjuden soloartist vid International Viola Congress i Tyskland, Kanada samt Nya Zeeland. Han har också varit stämledare i Danmarks Radios Symfoniorkester och European Union Chamber Orchestra. På CD finns Henrik Frendin representerad på ett antal skivmärken (BIS, Phono Suecia, Dragon, Db-productions, Caprice, Chamber Sound med flera) och åtskilliga verk har skrivits direkt för honom. År 2002 uruppförde han två violakonserter vid festivalen Lange Nacht der Neue Klänge i Wiener Konzerthaus. 

Henrik Frendins stora intresse för improvisationsmusik och dess integration i noterad musik har gjort att han tillsammans med instrumentmakaren Richard Rolf har utvecklat en ny elektroakustisk viola, vilket banat väg för att utforska polymediala konsertformer. 2011 uruppförde han en konsert av Daniel Nelson komponerad för honom och detta instrument tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester. Konserten direktsändes i hela Europa. Ett mångårigt samarbete med filosofie doktor Henrik Frisk har resulterat i flera interaktiva verk samt utvecklandet av improvisationens integrering som element i stråkpedagogiken.

Stråkdagarna 2019

Utforska en fras – improvisationen som verktyg

I den här aktiva workshopen bekantar vi oss med en metod att med hjälp av improvisation utforska och variera ett begränsat tonmaterial (till exempel en skala). Deltagarna behöver inte ha några specifika förkunskaper i improvisation. Vi utgår från att med fantasins hjälp skapa enkla fraser. Först melodi, och sedan rytm genom ett lekfullt ”call and response”-förlopp. Att utforska möjligheterna med att kombinera tonmaterialet och skapa nyfikenhet är viktigare än att ”uppnå resultat” med övningen.

OBS! Antalet platser är begränsade!