Ingrid och Per Welins instrumentsamling 2020

Två splitternya instrument av Jens Gösta Johansson att provspela om

2020 finns det fyra instrument att söka ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling. En violin och en viola av Peter Westerlund, samt två helt nya instrument, en violin och en viola, av Jens Gösta Johansson.

Sista datum för ansökan om Ingrid och Per Welins ungdomsstipender samt instrumentlån ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling är måndag 10 augusti 2020. Provspelningen beräknas äga rum i september.

Ansök om Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier samt lån av instrument ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling här