Jonny Soling (SE)

Jonny Soling är född 1945 och uppvuxen i Orsa. Han kom dock inte i kontakt med folkmusik förrän han var 25. Själv jobbade han inom datorbranschen och hade spelat saxofon i ett välkänt storband. Han kunde läsa noter men när han ville lära sig spela fiol fick han motstånd från bygdens fiolpedagoger, eftersom han var ”för gammal och dessutom vänsterhänt”. Det resulterade i en iver och en stark vilja att lära sig själv. Han lånade en fiol och började själv med läroboken Fiolspelets ABC.

Till sist fick han tag i Ole Hjorth, och de utbytte tjänster genom att Jonny kunde hjälpa Ole att föra över gamla trådinspelningar med Hjort Anders Olsson till rullband mot att Ole skulle ge Jonny lektioner. Ole kom så att bli Jonnys första fiollärare. Samarbetet och samvaron med Ole Hjorth var väldigt viktigt. Andra som på liknande sätt har betytt mycket för Jonny är bland andra traditionsbärarna Pål Olle och Nils Agenmark. Jonny kom in på Musikhögskolan i Göteborg och började undervisa i folkmusik med låtspel på fiol efter en termins studier. Efter musikhögskolan bar det iväg på turné tillsammans med Merit Hemmingssons band där han träffade spelmannen Kalle Almlöf. De kom sen att bli vapendragare under många år.

Ole Hjorth startade den första pedagogiska utbildningen för spelmän på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1976 och Jonny Soling och Kalle Almlöf var två av de fyra som gick första året. De två startade sen efter några sommarkurser en folkmusikutbildning för vuxna på Malungs folkhögskola där Soling fortfarande arbetar som lärare efter 40 år. Hittills har cirka 15 000 elever gått på Solings kurser!Jonny Solings pedagogik har förutom av hans egen nyfikenhet och intresse för filosofi och idrott inspirerats av pedagoger som Ole Hjorth, Paul Rolland och Kato Havas. 2016 blev Jonnys pedagogiska metoder föremål för ett examensarbete på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm av folkmusikern och pedagogen Caroline Eriksson under rubriken ”Att spela fiol med hela kroppen – En studie i Jonny Solings pedagogiska metoder”.