Peter Ettrup Larsen

Peter Ettrup Larsen har en internationell karriär som dirigent. Han har en bred repertoar, som sträcker sig från den klassiska, symfoniska repertoaren över balett och opera till mer rytmiska genrer. 

Parallellt med sin aktiva karriär som dirigent har Peter alltid prioriterat att dela sina kunskaper med kommande generationer. Förutom att ge mästarkurser över hela världen, var han 2010–2016 lektor i dirigering vid Sibeliusakademin i Helsingfors. Peter är själv utbildad dirigent från Sibeliusakademin, och 2015 blev han även doktor i symfonisk dirigering med sin avhandling om Carl Nielsens symfoniska musik. Förutom dirigentutbildningen har han diplomexamen i klarinett från Kungliga Danska musikkonservatoriet i Köpenhamn samt en magisterexamen i musikvetenskap och retorik från Köpenhamns universitet. 

Peter Ettrup Larsen har publicerat både böcker och egen musik och gjort inspelningar med en lång rad danska orkestrar. Han är också en regelbunden föreläsare i affärsvärlden och på konferenser, där han bygger en bro mellan det talade språket och kroppsspråket. 

Under Stråkdagarna kommer Peter Ettrup Larsen att leda deltagarorkestern samt hålla workshops i ensembleledning. 

Läs mer om Peter Ettrup Larsen

Foto: Kjetil Løite