Provspelningen till Welinstipendierna uppskjuten

Provspelningen till Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier 2020 är uppskjuten till hösten 2020. Ansökningstiden är förlängd tills vidare, slutdatum för ansökningar kommer att anges när vi har kunnat bestämma ett nytt provspelningsdatum. De sökande som hinner fylla 19 år och skulle missa provspelningen för att den senareläggs, får delta hela det år de fyller 19 år. Att söka stipendier/instrumentlån endast genom inspelningar är inte aktuellt.

Nomineringstiden till Ingrid och Per Welins pedagogpris är förlängd tills vidare och vi hoppas att prisutdelningen kan äga rum hösten 2020.