Roine Jansson

Konsten att skriva enkelt för unga instrumentalister

För dig som är musiklärare eller ensembleledare är det en stor fördel att själv kunna arrangera den musik ni ska spela i ensemblen eller orkestern. Du kan då skräddarsy ett arrangemang så att det passar just dina musikanter. Arrangeringen blir därmed ett redskap, som du kan använda för att arbeta med barnens/ungdomarnas musikaliska utveckling. 

Många tycker att det är lite svårt och tidsödande att skriva egna arrangemang. Under fyra workshops under Stråkdagarna kommer jag att gå igenom olika arbetsmetoder som kan göra ditt arrangeringsarbete lättare. 

workshop 1 undersöker vi hur man systematiskt kan arbeta fram musikaliska idéer. I workshop 2 presenterar jag grunderna för en tidsbesparande arrangeringsmetod – byggbitsmetoden. I workshop 3 arbetar vi vidare med byggbitsmetoden, nu med tonartsbyte för att skapa variation i arrangemang för de yngsta. I workshop 4 ser vi hur det går att spräcka upp byggbitsmetodens byggbitar vid arrangering för äldre barn/ungdomar.

De fyra passen hänger ihop och bildar en helhet. Men varje workshop är samtidigt fristående, så det går att få ut något av dem även om man inte är med på alla.

Innehållet är baserat på min bok ”Konsten att skriva enkelt för unga instrumentalister”, men här med inriktning på enbart stråkinstrument. Under varje pass kommer vi att spela arrangemang, så du behöver ha med ditt instrument. 

Roine Jansson

Roine Jansson

Roine Jansson är professor emeritus vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han arbetade 1986–2023. Han undervisade i gehör och satslära, men även i arrangering och andra kurser inom musikteoriområdet. 

Roine är vidare författare av fem böcker med musikteoretisk inriktning:

  • Traditionell arrangering (1991)
  • Traditionell harmonilära (1995; tillsammans med Ulla-Britt Åkerberg)
  • Konsten att skriva enkelt för unga sångare (2006)
  • Konsten att skriva enkelt för unga instrumentalister (2006)
  • Stora Musikguiden – Musikteori för alla (2007)

Vid sidan av sitt arbete har Roine nästan alltid spelat i band. De senaste åren har det främst handlat om att spela elbas i två olika coverband, det ena med inriktning på soul, funk och blues och det andra med inriktning på rock och pop.

Roine är också anlitad som arrangör, mestadels i hemstaden Uppsala. Bland uppdragsgivarna kan nämnas Linnékvintetten (brasskvintett vid Musik i Uppland), men även olika körer. Ett av hans mest spridda arrangemang är ”ABBA Cappella”, ett medley för blandad kör.