Shannon Hawes (US/DK)

Jag kom till Danmark från San Francisco 1989. Där hade jag spelat både i symfoniorkestern och drivit skolan ”San Jose Talent Education”, en skola baserad på talangutveckling från en mycket tidig ålder. 1989 konkurrerade jag mig till en kontraktsplats i Det Kgl. Kapel och blev därefter anställd i Albertslunds kommun som konsult och drivkraft för deras önskan att etablera en ungdomssymfoniorkester i musikskolan. Projektet omfattar utveckling av barns musikaliska färdigheter från 3–4 års ålder och vidare till en nivå där de kan söka in på landets musikkonservatorier. Arbetet har varit nära kopplat till utvecklingen av ”näringskedjan” inom musik och kultur, och det har varit väldigt spännande att få möjlighet att ”tänka nytt” inom musiken. Idag har vi en fullfjädrad symfoniorkester med 75 ungdomar som spelar på hög amatörnivå. Vi har valt att inte skylta med ordet talang för att skapa möjlighet för fler att vara med.

Idag jobbar jag på Albertslund musikskola som violinlärare och lagledare/konsult för stråkskolan, på Gladsaxes musik- och bildskola som violinlärare, som Suzukilärarutbildare i Danmark och som Alexandertekniklärare. Jag är aktiv som frilansmusiker och spelar i en kvartett. På fritiden kör jag racercykel, mountainbike och ror kajak.

Shannon Hawes