Stefan Lindholm (SE)

Stefan Lindholm är tredje generationen violinbyggarmästare och hans instrument har belönats vid tävlingar i Europa och Amerika. År 2012 vann en av hans violiner den italienska tävlingen Concorso Internazionale di Liuteria och år 2016 tilldelades en av hans celli pris för klang i Paris under VioloncellenSeine.

Stefan färdigställde sin första violin vid 15 års ålder, varpå han utbildade sig som förste svensk vid Newark and Sherwood School of Violin Making i Storbritannien. Under de nästkommande sju åren specialiserade sig Stefan i komplexa restaureringar i Sebastian Skarps Violinateljé och år 2008 avlade han sitt mästarprov – Stefan är den yngsta genom tiderna att erhålla denna titel. Åren som följde införskaffades ytterligare erfarenheter från verkstäder och ateljéer i Tyskland, Frankrike, Holland och Italien.

I sin egna ateljé koncentrerar sig Stefan idag på nytillverkning av violiner, altvioliner och celli för internationella kunder och brinner framför allt inför utmaningen att återskapa egenskaperna och kvaliteten hos instrumenten av de klassiska Cremonamästarna.

Stråkdagarna 2019

Stråkinstrumentens vård, underhåll och mindre justeringar

Del I: Instrumenten och tillbehören
Del II: Stråken och klimatet

Mått, delar och funktioner:
Huvudmått
Uppställningen
Tillbehören

Vård och underhåll:
Service
Löpande vård
Årlig besiktning

Mindre justeringar:
Vad kan man göra själv
Akutfall