Stråkdagarna 2022 – Lauri Hämäläinen

Lauri Hämäläinen jobbar som lektor i violinspel på Nordvästra musikinstitutet i Helsingfors. Han har inviduella elever i violin och viola, violingrupper samt är dirigent för flera av skolans stråkorkestrar.

Under Stråkdagarna kommer Lauri Hämäläinen att presentera sitt material Violin Friends.

Till Violin Friends-serien hör musikhäftena Violin Friends 1A, Violin Friends 1B, Violin Friends 2 (med pianoackompanjemang), ”Åtta trios för violin”, Viola Friends 1A, 1B och 2, Sea Scenery for String Quartet, 11 Children’s Songs (arrangemang for pianokvintett eller stråkorkester) och 12 Variations on Twinkle, Twinkle, Little Star (Mozart, i arrangemang for pianokvartett).