Stråkdagarna 2022 – Päivikki Wirkkala-Malmqvist

Svenska stråklärarförbundets tidigare ordförande (2011–2018), Päivikki Wirkkala-Malmqvist, är från Finland, men har bott och arbetat i Sverige sedan 1987. Hon tog musiker- och pedagogexamen på Sibelius-akademien i Helsingfors 1986 och har studerat för Kaija Saarikettu och John Kendall. Päivikki är också certifierad Suzuki Teacher Trainer, utbildad i Finland, Sverige, Danmark och USA.

Päivikki Wirkkala-Malmqvist har varit medlem av Österbottens kammarorkester och Norrköpings symfoniorkester. Hon började arbeta som violinpedagog 1989 vid Norrköpings kulturskola och på det musikestetiska programmet vid De Geer-gymnasiet i Norrköping. Sedan 2007 är Päivikki lektor i violinmetodik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och sedan 2019 innehar hon även samma befattning vid Stockholms musikpedagogiska institut.

Päivikki Wirkkala-Malmqvist undervisar både individuellt och i grupp. Hennes violinensembler Coll’arco (1990–1999) och Con amore (1999–) har gjort flera skivinspelningar och turnerat i Skandinavien, Finland, Färöarna, Lettland, Frankrike, Tyskland, Polen, Spanien, USA, Sydafrika och Kina. Många av Päivikkis elever har vunnit priser vid tävlingar och blivit professionella musiker, men det huvudsakliga målet med hennes undervisning är att kunna kommunicera med musiken som språk. 

I egenskap av lektor i stråkmetodik har Päivikki Wirkkala-Malmqvist hållit workshops och seminarier i Finland, Norge, Danmark, Färöarna, Lettland, Tyskland, Spanien, Ryssland, USA, Sydafrika, Kina och Venezuela. Hon samarbetar ofta med Eva Nivbrant Wedin, lektor i rytmik vid KMH, och de kombinerar Dalcroze med instrumentalundervisning på alla nivåer. 

Päivikki Wirkkala-Malmqvist förärades 1999 St Olafs-medaljen av Norrköpings stad för sina insatser som pedagog. Sedan 2018 är hon ordförande för Svenska Suzukiförbundet. Hon är också styrelsemedlem och samordnare för Welinstiftelsen. 

Päivikki Wirkkala-Malmqvist under Stråkdagarna:

Under Stråkdagarna kan du besöka Päivikkis pass med stråkmetodikstudenter från KMH och SMI fredag 21 januari kl. 10.00–11.30. Temat för seminariet är strängväxlingar och går igenom hantverket från nybörjarnivå till Bachs solopartitor. Det går att delta både aktivt och passivt.