Stråkdagarna 21–23 januari 2022 inställda – flyttas till senare i år

Svenska stråklärarförbundets styrelse har tvingats ta det tråkiga beslutet att ställa in och flytta Stråkdagarna till senare i år (möjligen juni eller augusti) på grund av pandemin.

Smittan i Sverige har gått upp ytterligare och väntas nå en ny kulmen i slutet på januari enligt Folkhälsomyndigheten. Som ideell organisation anser vi att det är svårt att stå värd för ett event i den här storleken under rådande omständigheter. Eftersom vår konferens samlar över 200 deltagare från hela landet, ser vi inte hur vi skulle kunna genomföra detta på ett ansvarsfullt och säkert sätt, vare sig på kongressgolvet eller med tanke på allas resor. Vi vill att detta ska vara ett tillfälle för oss stråklärare att ha riktigt trevligt och att vi ska kunna umgås och få ut så mycket som möjligt av dagarna när vi ses. Så, med omsorg om oss alla, har vi kommit fram till att detta tyvärr är det riktiga beslutet under rådande omständigheter.

Konferensavgifter

Har din arbetsgivare lovat att stå för konferensavgiften får du meddela denna att Stråkdagarna i januari är inställda. Är avgiften redan betald kan den betalas tillbaka eller stå kvar och gälla för ett senare tillfälle. Be din arbetsgivare ta kontakt med vår kassör Johan Falk och meddela vad som gäller.

Du som själv redan betalat in konferensavgiften själv kan också välja på att:

  1. Låta den stå kvar tills vi genomför Stråkdagarna på ett nytt datum.
  2. Be att få hela avgiften återbetalad. Kontakta i så fall kassören enligt ovan.

Hotell och resa

Du behöver själv sörja för att snarast avboka eventuell resa och hotell.

Stipendier från Birgitta Fredricsons fond

Du som fått utbetalt ett stipendium ur Birgitta Fredricsons fond kontaktar sekreterare Sara Toftgård för besked om vad som gäller i ditt fall.

Vi hoppas på att kunna förlägga Stråkdagarna i juni, eller möjligen augusti. Förhoppningsvis kan KMH erbjuda lokaler då, och vi hoppas att alla spännande föreläsare har möjlighet att boka om till det nya datumet. Vi återkommer snarast med mer besked.

Svenska Stråklärarförbundets styrelse genom

Petra Hellquist
ordförande