Stråkmetodikkurser på KMH och SMI

På KMH och SMI finns ett antal kurser att söka (5–10 hp) för den som vill fortbilda sig i stråkmetodik. Det finns kurser för olika nivåer inklusive gehörsbaserad metodik och gruppundervisningsmetodik.

KMH

FG  1108 Stråkmetodik 1 för violin/viola (10 hp), ht 2021 – vt 2022 : nybörjarmetodik, enskilt och i grupp. Paul Rolland: The Teaching of Action in String Playing.
FG 1128 Gehörsbaserad stråkmetodik för violin/viola (5 hp), fem heldagar ht 2021. Målgrupp: KMH-studenter, El Sistema-pedagoger, stråkklasslärare och verksamma stråkpedagoger som vill fördjupa sig i gehörsmetodik.

Kurserna genomförs om det blir tillräckligt många sökande. 
För mer information se: kmh.se

SMI

ÄmDi 1, 2, 3, två terminer: stråkmetodik på nybörjar-, fortsättnings- och fördjupningsnivå.
Fristående kurs i gruppmetodik för stråk (5 hp), tre heldagar ht 2021: nybörjarnivå. 
Fristående kurs i gruppmetodik för stråk (5 hp), tre heldagar vt 2022: fortsättningsnivå. 

För mer information se smi.se.
De fristående kurserna för hösten 2021 är sökbara till 15 april.