Stråkrytmik i fokus på årsmötet i Mölndal 7 mars

Välkomna till årsmötet den 7 mars så berättar vi om hur vi i Mölndals kulturskola startade stråkrytmik för 5–7-åringar redan 1997. Detta framgångsrika koncept håller än i dag, och vi vet att det har inspirerat många andra kulturskolor till att starta liknande verksamhet. Vår stråkrytmik kom till efter flera års samarbete som Ylva Lundberg och jag gjorde i olika projekt tillsammans med framför allt Lisbeth Vecchi och Angelika Kjellberg. Kom så berättar vi mer! Ni får också möta en av dagens stråkrytmikgrupper som började nu i höstas.

Andrine Bendixen Mangs
Kulturskolechef