Stråkdagarna 2022 – Susanne Paul

Jazz- och världsmusikcellisten Susanne Paul växte upp i en tysk-mexikansk familj i södra Kalifornien och Tyskland. På sin femsträngade cello har hon utvecklat en karaktäristisk, färgstark spelstil som väver samman groove, improvisation och diverse innovativa speltekniker till ett eget språk, med inslag av jazz, brasiliansk musik, flamenco, tango, funk, barock, italiensk folklore och punk. Hon leder bandet MOVE String Quartet och delar regelbundet scenen med Uwe Kropinski, Etta Scollo eller Julia Hülsmann Octet.

Susanne Paul undervisar också i jazz, improvisation, tango med mera för stråkmusiker (till exempel vid Bruckner-Universitet i Linz sedan 2012) och har skrivit och publicerat musik och undervisningsmaterial, till exempel Groovy Strings (Breitkopf & Härtel). 

groovecello.de 

Planer och perspektiv

När jag som musiker spelar musik som blandar komposition och improvisation, påminns jag ständigt om skillnaderna i hur vi närmar oss olika typer av musik. Att öva skrivna stämmor respektive improvisation utmanar mig på väldigt olika sätt. Att öva mot det tydliga mål den komponerade musiken ställer upp för mig (”lär dig lägeväxlingen i takt 58”), kräver ett helt annat arbetssätt än att arbeta med improviserad musik, där jag hela tiden måste ändra och anpassa mina mål i stunden (”var beredd på alla tänkbara lägeväxlingar hela tiden”). Beroende på om jag arbetar mot ett färdigkomponerat resultat eller är del av en öppen process, så färgar olika typer av musik det sätt på vilket jag angriper alla steg i arbetet. Båda perspektiven är givande på sina respektive sätt, och de berikar varandra. 

Pandemin har verkligen testat min förmåga att handskas med stora skiftningar och oväntade förändringar. Det har varit kämpigt att behöva överge mina ursprungliga planer, och jag har hela tiden behövt påminna mig själv om att det enda jag kan göra är att släppa taget och istället njuta av själva processen. På samma gång försökte jag ändå skapa någon form av struktur, för att hjälpa mig hantera en tillvaro som inte gick att planera. Strukturen hjälpte mig att släppa mer på kontrollen, vilket i sin tur hjälpte mig att skapa en ännu bättre struktur, vilket i sin tur hjälpte mig att släppa taget mer – det har verkligen varit en resa, både personligt och musikaliskt. 

Under Stråkdagarna i Stockholm kommer jag ta en närmare titt på olika pedagogiska angreppssätt i komponerad respektive improviserad musik. Jag ser fram emot att få spendera tid med analoga människor (er) i januari!

Bästa hälsningar,
Susanne

Susanne Paul under Stråkdagarna:

  • Att ackompanjera rock, jazz etcetera på ett stråkinstrument (ackord och rytm).
  • Chopping och groove.
  • Improvisera blues.
  • Improvisationslekar.
  • Att öva och undervisa i improvisation.
  • Kreativ skalövning.