Welinprisutdelningen 2022

Welinprisutdelningen 2022 ägde rum söndag 12 juni i Clara Schumann-salen på Musikaliska. Fem välförtjänta ungdomar fick var sitt stipendium på 10 000 kronor. Dessutom delades Ingrid och Per Welins pedagogpris på 30 000 kronor ut till Päivikki Wirkkala-Malmqvist.

Från vänster: Per Welin, Elvira Ljungdahl, Ester Stålberg, Ärla Hillerud, Daniel Iourtchik, Ludvig Walter och Päivikki Wirkkala-Malmqvist.