Birgitta Fredricsons fond

Stipendier för stråklärare

Stipendierna kan sökas av medlemmar i SSF som arbetar aktivt som stråkpedagoger och kan uppvisa en kontinuerlig sådan verksamhet. Stipendierna kan sökas fortlöpande under året.

Stipendierna avser att bidra till personlig vidareutbildning och fortbildning i nyskapande anda inom stråkpedagogikens område. Ansökan skall avse att bidra till finansiering av deltagande i främst fortbildningskurser eller kongresser för stråklärare, utveckling av läromedel eller liknande ändamål, inom eller utom landet.

Stipendierna kan användas för rese- och uppehållskostnader och kursavgifter, men inte för lönekostnader, arvoden eller annan skattepliktig verksamhet och inte heller för kommersiell verksamhet som utgivning av fonogram eller litteratur eller till turnéverksamhet. Kurser eller kongresser anordnade av ESTA-förbund har hög prioritet vid bedömningen av ansökningarna.

Stipendiater utses av SSF:s styrelse. Besluten kan inte överklagas. För frågor och ytterligare upplysningar kontakta förbundssekreteraren.

Sök stipendium ur Birgitta Fredricsons fond här