Welins pedagogpris 2018

Foto: Thomas Fahlander

Ingrid och Per Welins pedagogpris 2018 har tilldelats cellopedagogen Per Helders. Hans pedagogiska gärning sker idag främst på Bollnäs folkhögskola och på det i dagarna 50-års jubilerande Musikkonservatoriet i Falun. Under många år verkade Per även i styrelsen för Svenska Stråklärarförbundet. och var konferensgeneral för den framgångrika, internationella 39:e ESTA-konferensen i Falun 2011 med brett internationellt deltagande. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Clara Schumann-salen på Musikaliska i Stockholm 9 juni.

Welinstipendierna 2018

Det var mycket hög nivå på de unga musiker som provspelade till Welinstipendierna 2018. Till slut lyckades dock juryn enas om vilka som tilldelas de fem stipendierna på 10 000 kr (i bokstavsordning):

Astrid Hillerud (violoncell)
Kevin Huang (violin)
Angelo Lundström (violin)
Marcus Michelin (violoncell)
Eleonora Svanström (violoncell)

Dessutom har följande beviljats instrumentlån ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling:
Joel Axell (violoncell)
Ami-Louise Johnsson (violin)

Juryn bestod av Päivikki Wirkkala-Malmqvist (ordförande), Fredrik Ström (sekreterare), Haukur F. Hannesson och Ulla Magnusson (juryledamöter). Stipendierna delas ut vid en ceremoni i Clara Schumann-salen på Musikaliska i Stockholm 9 juni.

Vi tackar alla duktiga och hängivna ungdomar som provspelade.
Tack också till Nacka musikskola för utlåning av lokaler.

Juryn vid provspelningen till Welinstipendierna 2018: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Haukur F. Hannesson, Ulla Magnusson och Fredrik Ström.

Juryn (från vänster) Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Haukur F. Hannesson, Ulla Magnusson och Fredrik Ström. Foto: Johan Falk.

Ny cello till Ingrid och Per Welins instrumentsamling

Ola Karlsson provar den nya cellon i Per Welins instrumentsamling, en Ruggierokopia av Jens Gösta Johansson.

Jens Gösta Johansson (med yngsta sonen i knät) och Ola Karlsson.

Per Welin lyssnar nöjt på det nya instrumentet.

Per Welin lyssnar nöjt på det nya instrumentet.

Lördag 5 maj anlände Jens Gösta Johansson med den nybyggda Ruggierokopian till Nathan Milstein-salen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där den provspelades av Ola Karlsson, som hade lånat med sig en äkta Ruggierocello för jämförelse, och Natalia Goldman.
Med vid provspelningen fanns också Per Welin, John Huber och vår samordnare i Welinfrågor Päivikki Wirkkala-Malmqvist. De kunde konstatera att det är ett lättspelat instrument med jämn och stor klang. Instrumentet ska under de närmaste sex månaderna spelas in av Natalia Goldman för att sedan justeras inför vintern. Förhoppningsvis är instrumentet klart att lånas ut efter Welinprovspelningen 2019.

 

Årsmötet 2018

Ulrik Lundström leder deltagarna vid årsmötet.

Söndag 4 mars ägde Svenska Stråklärarförbundets årsmöte rum i Tranströmersalen på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Årsmötet låg insprängt i en spelglad studiedag, där Ulrik Lundström gick igenom sitt material ”Stråkbanken” för stråkorkester i flexibel utformning. Dessutom kunde han förhandsvisa ”Stråkbanken 2”, som snart kommer att finnas tillgänglig via Notposten. Ulrik berättade hur han arbetar med materialet i sina egna ensembler i egenskap av lärare i Aneby kulturskola, och fick i gengäld några korrektursynpunkter inför trycket av ”Stråkbanken 2”.

Själva årsmötet innehöll information om utvecklingen av vårt samarbete med Per Welin, samt hanteringen av det arv som förbundet oförhappandes fått av vår avlidna stödmedlem Birgitta Fredricsson. Men den stora punkten var valet av ny ordförande, sedan Päivikki Wirkkala-Malmqvist beslutat att lämna över efter sju år som ordförande. Valberedningens förslag antogs enhälligt, vilket innebär att vår tidigare vice ordförande Petra Hellquist (bild nedan) nu tar över som ordförande. Av de övriga styrelsemedlemmarna avgick även Stefan Waldemarson. Både Päivikki och Stefan kommer dock fortsatt att ha aktiva roller i förbundet, Päivikki som samordnare i samarbetet med Per Welin och Stefan som vår man på plats i arbetet med Stråkdagarna 2019. Både Päivikki och Stefan hade fått akuta förhinder att närvara vid årsmötet, så de kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Som nya ledamöter i styrelsen valdes Ylva Nilsson, lärare i cellometodik vid Musikhögskolan Ingesund och Stockholms Musikpedagogiska Institut, samt Jon Dahlkvist, violast i bland annat Dahlkvistkvartetten och lärare i viola och kammarmusik vid Musikhögskolan Ingesund. Läs mer om de nya ledamöterna på styrelsesidan!

 

Harald Thedéen in memoriam

Vår hedersordförande Harald Thedéen gick i början av december 2017 ur tiden i en ålder av 94 år. Vid sidan av sin mångåriga gärning som violinist i Kungl. Filharmonikerna i Stockholm 1953-89 och lärare från 1970 i violin, violinpedagogik och interpretation (med professors namn 1982) på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm var Harald också förbundsordförande i SSF 1984-1994, efter att ett antal tidigare år ha varit vice ordförande. Han blev ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien 1984 och var medlem i flera av dess nämnder. Han deltog också livligt i arbetet inom vårt europeiska moderförbund ESTA (European String Teachers Association).

I nästa nummer av vår medlemstidning ESTA News kommer vi minnas och hedra hans gärning, som pedagog, förbundsordförande och medmänniska.

Med stor tacksamhet lyser vi frid över Haralds minne!

På nedre bilden ses Harald Thedéen med två andra ESTA-veteraner vid ESTA-kongressen i Edingburgh påsken 1981. I mitten Nannie Jamieson, som var Storbritanniens första ESTA-sekreterare och till höger Marianne Kroemer, som grundade ESTA i Graz i Österrike 1972. (Foto: Johan Falk).

Welinprisutdelningen 2017

Onsdag 7 juni delades Ingrid och Per Welins pedagogpris och de fem Welinstipendierna ut vid en högtidlig, men ändå avspänd, ceremoni i Clara Schumann-salen på Musikaliska i Stockholm. Under utdelningen framträdde alla fem ungdomsstipendiaterna, och efteråt serverades en smaklig buffé. Ett stort tack till ”vår” donator Per Welin som finansierar både pedagogpriset, ungdomsstipendierna och utdelningen.

Peter Schöning, mottagare av Ingrid och Per Welins pedagogpris 2017, och donator Per Welin.

Welinstipendiaterna 2017 tillsammans med Per Welin (från vänster): Siri Sperling, Kasper Helmersson, Kristian Chojecki, Per Welin, Nicole Biegniewska och Leila Ghaab.

Läs mer

Peter Schöning får Ingrid och Per Welins pedagogpris 2017

Ingrid och Per Welins pedagogpris 2017 tillfaller cellisten och cellopedagogen Peter Schöning från Göteborg. Han arbetar som cellolärare vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg samt vid Mölndals kulturskola.

Peter Schöning kommer från en musikerfamilj sedan flera generationer, och alla hans fyra bröder är musiker. Han började spela cello när han var fyra år för Robert Vogl, som flyttade till Sverige från Böhmen innan andra världskriget, och fick genom honom tillgång till den stora tjeckiska cellotraditionen från David Popper och framåt. När han var 15 började han studera för Roberts fru, Maja Vogl, legendarisk cellolärare vid Musikhögskolan i Göteborg, och två år senare fortsatte han för János Starker och Zara Nelsova vid School of Fine Arts i Banff i Kanada. Peter Schöning återvände efter studierna till Sverige och har sedan dess arbetat synnerligen framgångsrikt som musiker och lärare. En stor del av den senaste generationen cellister och kammarmusiker från södra Sverige har i olika sammanhang haft Peter som lärare.

Såväl pedagogpriset som ungdomsstipendierna delas ut vid en ceremoni i Stockholm 7 juni.

Welinstipendiaterna 2017

Efter högklassiga provspelningar 7 maj har juryn utsett 2017 års Welinstipendiater (10 000 kr vardera):
Nicole Biegniewska (violin)
Kristian Chojecki (violoncell)
Leila Ghaab (violoncell)
Kasper Helmersson (violin)
Siri Sperling (violin)

Av de sökande som också ansökte om att få låna instrument ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling,
beslutade juryn att bevilja instrumentlån till:
Axel Borgqvist
Astrid Hillerud
Vidar Karlsvärd
Karolina Martinsen
Thomas Nichols
Siri Sperling
Björn Wästlund

Juryn bestod av: Päivikki Wirkkala-Malmqvist (ordförande), Gabriel Szamosi (vice ordförande), Fredrik Ström (sekreterare),
Gunnar Crantz (juryledamot) och Ulla Magnusson (juryledamot).

Ett stort tack till alla begåvade ungdomar som provspelade.

Hedersmedlemmar

I samband med Stråkdagarna i Malmö kungjordes att de mångåriga medlemmarna Lisbeth Vecchi och Ulla Magnusson enhälligt utnämnts till hedersmedlemmar i Svenska Stråklärarförbundet. Vid Stråkfesten i Sankt Knutssalen i Malmö rådhus överlämnades diplom, hölls tal och skålades till deras ära och de fick också motta kollegornas stående och långa ovationer.


De nyutnämnda hedersledmöterna Ulla Magnusson (t.v.) och Lisbeth Vecchi (t.h.) gratuleras av SSF:s ordförande Päivikki Wirkkala-Malmqvist i mitten.