Fortbildning för lärare

Workshops med Géza Szilvay

ESTA:s nye president Géza Szilvay håller föredrag online (Webex) om olika aspekter av Colourstringsmetoden.
Onsdag 10 mars: Varför använder Colourstringsmetoden oktavflageoletter?
Onsdag 7 april: : Varför använder Colourstringsmetoden ters-, kvart- och kvintflageoletter?
Onsdag 5 maj: Varför använder Colourstringsmetoden relativ solmisation?
Samtliga workshops äger rum kl. 11.00–12.00 (finsk tid). Pris per workshop är 35 €.
Läs mer och anmäl dig här

Metodikkurs med fokus på Paul Rolland

The School of Music at University of Illinois at Urbana-Champaign ordnar 21–25 juni en kurs tillägnad Paul Rollands stråkmetodik, i år helt online (Zoom). Det handlar om 40 timmar av workshops, demonstrationer, diskussioner och frågestunder. Det finns 80 platser för de som vill vara aktiva deltagare, men det finns också ”lyssnarplatser”. Allt material finns sedan tillgängligt tre veckor efter kursens slut för aktiva deltagare, hälften av materialet för övriga.
Läs mer och registrera dig här

Stråkmetodikkurser på KMH och SMI höstterminen 2021

På KMH och SMI finns ett antal kurser att söka (5–10 hp) för den som vill fortbilda sig i stråkmetodik. Det finns kurser för olika nivåer inklusive gehörsbaserad metodik och gruppundervisningsmetodik.
För mer information se kmh.se och smi.se.

Stråkdagarna 2022

Med anledning av osäkerheten kring Covid -19, flyttas Stråkdagarna till januari 2022. Mer information kommer på hemsidan och i ESTA News.