Om förbundet

Svenska Stråklärarförbundet är en ideell förening med cirka 475 medlemmar, de flesta yrkesverksamma stråkpedagoger. Våra medlemmar finns utspridda över hela Sverige och arbetar på musikhögskolor, folkhögskolor, gymnasieskolors estetiska program, kommunala kultur- och musikskolor, inom studieförbund och i privat regi. Du som håller på att utbilda dig till stråklärare är också hjärtligt välkommen att bli medlem i vårt förbund – medlemskap är gratis för stråkmetodikstudenter!

Svenska Stråklärarförbundet bildades 1973 i Stockholm på initiativ av professor Sven Karpe. Under åren har förbundet samlat massor av kunniga, engagerade och passionerade stråkpedagoger som därigenom fått möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer. Svenska Stråklärarförbundets syfte är att främja stråkpedagogik och annan musikundervisning på lämpliga sätt, främst genom sammankomster, fortbildning och publikationer. Förbundet ordnar Stråkdagarna, studiedagar i samband med förbundsmöten samt annan regional verksamhet. Vår medlemstidning ESTA News innehåller artiklar och pedagogiskt material. Förbundsstyrelsen är också administrativt ansvarig för Ingrid och Per Welins pedagogpris, Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier samt instrumentutlåningen ur Ingrid och Per Welins instrumentsamling. 

Svenska Stråklärarförbundet är anslutet till European String Teachers Association (ESTA) som bildades 1972 av Marianne Kroemer från Graz i Österrike efter samma modell som ASTA – American String Teachers Association. Tidigt medverkade också bland andra Max Rostal och Yehudi Menuhin till ESTA:s etablering runt om i Europa. ESTA är en paraplyorganisation för de 33 nationella europeiska stråklärarförbunden med totalt cirka 5000 medlemmar. ESTA anordnar bland annat en årlig kongress som medlemsländerna turas om att ansvara för. Svenska Stråklärarförbundet är ett av de största nationella förbunden inom ESTA och vi har anordnat tre internationella ESTA-kongresser: Stockholm 1979, Arvika 1991 och Falun 2011.
Läs mer om ESTA på dess centrala hemsida