Ingrid och Per Welins pedagogpris

Ingrid och Per Welins pedagogpris är på 30 000 kronor och tilldelas en stråkpedagog som har gjort märkbara och bestående insatser för stråkelever och för stråkpedagogiken. Pristagaren ska arbeta med stråkelever under musikhögskolenivå och vara medlem i Svenska Stråklärarförbundet. Pristagaren utses av Svenska Stråklärarförbundets styrelse bland de kandidater som har nominerats av förbundets medlemmar. Ingrid och Per Welins pedagogpris delas ut på våren samtidigt som Ingrid och Per Welins ungdomsstipendier, och mottagaren förväntas närvara för att ta emot priset.

Nominera din kandidat till att få Ingrid och Per Welins pedagogpris 2020 genom att fylla i formuläret nedan. Nomineringstiden är förlängd till 31 maj, och vi hoppas att prisutdelningen kan äga rum hösten 2020. Motivera – gärna utförligt – varför din kandidat skulle vara en värdig mottagare av priset (din motivering kommer till del att användas i diplomet som följer med priset). Det är inte tillåtet att nominera sig själv.

Nominera till Ingrid och Per Welins pedagogpris här

Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta Svenska Stråklärarförbundets ordförande, Petra Hellquist: ordforande@estasweden.se.

Bilden ovan: Annika Björkenbo – mottagare av Ingrid och Per Welins pedagogpris 2019 – tillsammans med Per Welin.
Foto: Fredrik Ström.

Tidigare pristagare
2019   Annika Björkenbo
2018   Per Helders
2017   Peter Schöning
2016   Ylva Lundberg
2015   Ingen utdelning
2014   Lena Brodin
2013   Jan Dahlkvist
2012   Elisabeth Lysell-Bjermkvist
2011   Christina Lundström
2010   Torbjörn Westman
2009   Karin Hans-Ers
2008   Håkan Tengberg
2007   Katalin Tibell
2006   Inge Hällkvist
2005   Sven Sjögren
2004   Kristina Mårtensson
2003   Ole Hjorth
2002   Maja Vogl
2001   Ingvar Kullberg