Styrelse

Ordförande

Ordförande Petra Hellquist


Petra Hellquist
är cellist och utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg, där hon studerade för Maja Vogl. Petra är också Suzukilärare med studier för Sven Sjögren och Anders Grøn. Hon startade 1991 den egna celloskolan Linnéstråket i Göteborg där glada och intresserade cellister får enskilda lektioner och ensemblelektioner. Linnéstråket ger också konserter samt samarbetar med olika gästlärare, till exempel cellisterna Jesper Svedberg och Patrik Harrysson och Ludvika Spelmanstrio.

Petra musicerar också gärna själv i olika sammanhang; både solistiskt och i orkester. Petra Hellquist är ledamot i Svenska Stråklärarförbundets styrelse sedan 2008 och blev vald till ordförande vid årsmötet 2018.

Sekreterare

Sekreterare Sara Toftgård


Sara Toftgård
valdes till sekreterare vid årsmötet 2016. Hon var innan dess styrelsesuppleant sedan 2013. Sara är fiol- och altfiollärare i El Sistema Stockholm, Farsta. År 2005 tog hon sin examen på Instrumental- och ensemblelärarprogrammet vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där hon studerade fiol för Ann Wallström.

Vid sidan av undervisningen arbetar hon som frilansande musiker och är flitigt anlitad som arrangör i olika sammanhang. Sara är född östgöte, men numera bosatt i Stockholm.

Kassör

Kassör Johan Falk

Johan Falk är Svenska Stråklärarförbundets kassör sedan 1993. Innan dess var han sekreterare 1975–82 och har sedan 1975 skött förbundets medlemsregister. Han var också huvudansvarig för två av de tre internationella ESTA-kongresser som anordnats i Sverige av SSF, Stockholm 1979 och Arvika (Ingesund) 1991.

Johan är utbildad violinist och violinpedagog vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH. Han har arbetat som violinlärare på 70-talet och därefter i många olika administrativa musiksammanhang, bland annat på KMH och Operahögskolan och som biträdande rektor på Edsbergs musikinstitut på Edsbergs slott i Sollentuna. I 10 år var Johan anställd av Nordiska ministerrådet i Köpenhamn som generalsekreterare i Nordiska musikkommittén, NOMUS, som var en expertkommitté för nordiskt musiksamarbete. Mellan 2001 och 2014 var Johan tillbaka på sin gamla högskola, då som chef för internationella kontoret och ansvarade för utlandskontakter och internationellt utbyte för både studenter och lärare. Sedan oktober 2014 är Johan pensionär och har nu mer tid för SSF och biträder redaktören med vår medlemstidning ESTA News.

Vice sekreterare och redaktör

Redaktör Fredrik Ström

Fredrik Ström arbetar som fiollärare och administratör på Uppsala kulturskola. Han har musiker- och pedagogexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har även studerat filmvetenskap, journalistik, författande och skådespeleri. Sedan våren 2011 är han medlem av Svenska Stråklärarförbundets styrelse och huvudredaktör för vår medlemstidning ESTA News.

Ledamöter

Ledamot Anna Arnesson


Anna Arnesson
är född och uppvuxen i Sollentuna. Hon tog sin fiolpedagogexamen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1995. Hon är sedan dess verksam i Nacka musikskola som fiol- och altfiolpedagog och orkesterledare. Anna var med och startade och utvecklade Nacka stråkklasser, ”Nackamodellen” – ett långtgående samarbetsprojekt med grundskolan i Nacka kommun.

Numera undervisar Anna traditionellt i Nacka musikskola på heltid och är en av de drivande ledarna för Nacka musikskolas stora ensemble- och orkesterverksamhet. Under åren 1997–2007 var Anna medlem i Eric Ericsons kammarkör, och hon ser sången som ett viktigt pedagogiskt verktyg i arbetet med stråkeleverna. Anna valdes in i Svenska Stråklärarförbundets styrelse 2017.

Jon Dahlkvist – ledamot av Svenska Stråklärarförbundets styrelse


Jon Dahlkvist
är kammarmusiker, stråkpedagog och projektledare. Han är violast och grundare av Dahlkvistkvartetten som 2018 mottog en Grammis för årets bästa klassiska skiva: ”Andrea Tarrodi: String Quartets”. Stråkkvartetten har bland annat turnerat europeiska konserthus under ”ECHO Rising Stars” och varit vinnare av Kammarmusikförbundets biennal ”Ung & Lovande”.

Jon är också lärare i kammarmusik och viola vid Musikhögskolan Ingesund samt kursledare på kandidatprogrammet. Han har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och därefter fem år utomlands i bland annat Holland och Italien. Han är sedan 2015 festivalledare för Glafsfjordens musikfestival i Arvika. 

Ylva Nilsson – ledamot av Svenska Stråklärarförbundets styrelse


Ylva Nilsson
är cellist och utbildad vid Musikhögskolan Ingesund. Där är hon nu lärare i cello och cello- och stråkensemblemetodik. Hon är även ansvarig handläggare och kursledare för VFU-kurser och övningsundervisning på skolan. Dessutom är hon stråkprofilansvarig vid Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI.

För övrigt är Ylva flitigt anlitad som frilansande cellist med uppdrag i många olika sammanhang, allt från de stora orkestrarna till kammarmusikuppdrag.

Gabriel Szamosi arbetar som cellolärare vid Växjö kulturskola och Lessebo kulturskola och undervisar även i cello och kammarmusik vid S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. Han är också engagerad i Stråkforums arbete och undervisar vid sommarkursen för yrkesinriktade cellister.

Gabriel är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg för Thorleif Thedéen och arbetar regelbundet som frilansmusiker i olika sammanhang. Gabriel är också Suzukilärare på nivå 5. Han är även medlem i Kato Havas organisation ”The New Approach to String Playing” (KHANA), efter att ha blivit personligt inbjuden av Kato Havas.

Gabriel Szamosi var styrelsesuppleant 2014 och är ordinarie styrelseledamot sedan 2015.

Suppleanter

Jonas Müthing Baetge, Daniel Lindblom och Malin Widefjäll.

Hedersledamöter

Kjell-Åke Hamrén, Ulla Magnusson och Lisbeth Vecchi.