Kurser

Här tipsar vi om kurser under två kategorier: fortbildning för lärare samt kurser och läger för elever och studenter. Det är dels kurser som anordnas av Svenska stråklärarförbundet, andra ESTA-förbund eller ESTA centralt, dels kurser där åtminstone någon av lärarna eller organisatörerna är medlem i Svenska stråklärarförbundet eller något annat nationellt ESTA-, ASTA- eller AUSTA-förbund.

Vill du tipsa om en kurs, mejla information till estanews@estasweden.se. 

Fortbildning för lärare

Kurser och läger för elever och studenter