Connecting People

Den 52:a internationella ESTA-kongressen äger rum 23–27 mars 2024 i Porto, Portugal. Samma år fyller ESTA Portugal 10 år. Kongressens tema syftar på att lyfta fram det som förenar oss som lärare, det som förenar oss med våra elever och det som förenar oss som representanter för olika pedagogiska riktningar och kulturer.

Läs mer och anmäl dig här