Material från studiedagar

Här finns kompletterande material till föreläsningar under Stråkdagarna eller andra fortbildningar anordnade av Svenska Stråklärarförbundet eller annat ESTA-förbund.

Höstmötet 2023

Rytmik och notläsning

Stråkdagarna 2022

Katharina Baker

Polmadayven – Move and Play

Videolänkar

Sonic Strings spelar Polmadayven (2021)
Sonic Strings spelar Polmadayven (2012)
Carolan’s Rambles (projekt om irländska kompositören Turlough O’Carolan)
Examenskonsert 2021
Sonic Strings: Culture Night 2020 at the Old Quarry

Susanne Paul

1. Strings as Rhythm Section
2. Improvising the Blues
3. Chop and Groove
4. Creative Scale Practice
5. Inventing Melodies over Changing Chords
6. Improvisation Games and Warmups
7. Didactics

Päivikki Wirkkala-Malmqvist

Om strängväxlingar

Medlemsforum

Linn Elvkull

Linns musikhistoria: Mästarna

Stråkdagarna 2019

Alf Richard Kraggerud

Föredrag (på norska): Prima Vista og utenatspill
Prima vista-spel från bladet
Dur-skalor en oktav för handställning
Handställning
Skalsystem av Alf Richard Kraggerud: Dur-skalor
Skalsystem av Alf Richard Kraggerud: Melodiska moll-skalor
Paganini-skalan
Rytmövningar för skalor
Kreutzeretyder för två violiner
Musik-kalendern: Duetter för två violiner
Övningsark
Funktionsanalys i dur och moll
Förminskade fyrklanger med fingersättningar
Dominantseptimer med fingersättningar

Timani

Hur uppnår man en balanserad stråkarm med kunskap i anatomin?
Den kroppsliga grunden bakom en stor och bra klang för stråkmusiker
Hur ska du sitta och stå bra medan du spelar?
Timanikompendium

Ulla Magnusson och Lisbeth Vecchi

Ergonomi för alla musiker
Stråk- och vänsterhandsövningar för violin och viola

Stråkdagarna 2017

Variationer på Blinka lilla stjärna av Terje Moe-Hansen
Noter på låtarna från folkmusikpasset med Allan Skrobe

Stråkdagarna 2015

Kompendium av Alf Richard Kraggerud

Inspirationshelgen i Mölndal 22–23 mars 2014

Kompendium om orkesterledning av Finn Rosengren